Polenhotel in Obdam?

In het Noord-Hollands Dagblad van 19 februari jl. stond te lezen dat er mogelijk plannen zijn voor de realisatie van een ‘Polenhotel’ in Obdam.

Wij, van de Ok(é) Partij realiseren ons dat er wellicht bedenkingen zijn m.b.t. deze plannen (die overigens nog niet definitief zijn). Wij zijn echter van mening dat een, volgens de geldende normen te bouwen locatie voor de opvang van arbeidsmigranten, een belangrijke stap voorwaarts is om te zorgen voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor deze hardwerkende krachten.

Lees meer…

Kieslijst Ok(é) Partij

Op 9 februari jl. zijn de lijstnummers voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De Ok(é) Partij kreeg lijst 6 toegewezen. Bovendien werden de kieslijsten bekrachtigd. Graag stellen wij u onze eerste vier kandidaten voor:

Fractieleider Jim Mollet loopt al geruime tijd mee in de gemeentelijke politiek. Jim woont in Oudendijk en heeft drie dochters. Naast zijn juridische werkzaamheden, met name voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving, geeft hij ook les in economie en juridische vakken. Een onderwerp (naast vele andere) dat Jim na aan het hart ligt is de ondersteuning van kleine(re) ondernemers. Hierin zou de gemeente een grotere rol moeten spelen, zo vindt hij.

Lees meer…

Op donderdagmiddag 1 februari jl. is er in het gemeentehuis gesproken met een tiental inwoners uit Spierdijk over het beeldkwaliteitsplan Noord Spierdijkerweg dat directe invloed heeft op de leefomgeving van deze inwoners. Aanleiding hiertoe was een raadsvoorstel dat op maandag 5 februari zou worden behandeld. Onze fractie was er, tot vreugde van de Spierdijkers, bij aanwezig en fungeerde in dezen als intermediair.

Lees meer…