Democratie, een belofte

Nederland kent sinds 1848 een parlementaire democratie, afgedwongen door het volk. Wat is er eigenlijk terechtgekomen van deze belofte richting de bevolking? Bitter weinig.

Het systeem berust op de veronderstelling dat de macht bij de burgers ligt. Dit verloopt echter via vertegenwoordiging, hetgeen slechts zelden met de stem van `het volk` overeenkomt.

Lees meer…

Verkiezingstijd betekent vooruit kijken, maar het is ook een tijd om achterom te kijken naar wat er niet kon worden bereikt. Zo beschouwen wij, van de Ok(é) Partij, het drama rond Chaletpark Holiday in Hensbroek nog altijd als één van die hete hangijzers.

Een terugblik op de geschiedenis rond dit chaletpark Gedoogbeleid Obdam:

Lees meer…

Ouderenbeleid volgens Ok(é) Partij

De OK(é) partij pleit voor meer specifieke aandacht voor senioren. Wij zullen kritisch toezien op een eerlijke verdeling van de gelden die de gemeente ontvangt voor de taken, die haar met ingang van 2015 zijn toebedeeld en waar de seniorenzorg toe behoort. Bovendien gaan wij ons inzetten voor een eenduidig ouderenbeleid en voor een vorm van informatievoorziening waarbij ouderen alle, voor hen relevante informatie, kunnen verkrijgen. Informatie m.b.t. beschikbare woonvormen, mobiliteit,  toegankelijkheid van openbare ruimten, financiële kwesties, gezondheid en beweging.

Lees meer…