Verkiezingstijd betekent vooruit kijken, maar het is ook een tijd om achterom te kijken naar wat er niet kon worden bereikt. Zo beschouwen wij, van de Ok(é) Partij, het drama rond Chaletpark Holiday in Hensbroek nog altijd als één van die hete hangijzers.

Een terugblik op de geschiedenis rond dit chaletpark Gedoogbeleid Obdam:

Lees meer…

Ouderenbeleid volgens Ok(é) Partij

De OK(é) partij pleit voor meer specifieke aandacht voor senioren. Wij zullen kritisch toezien op een eerlijke verdeling van de gelden die de gemeente ontvangt voor de taken, die haar met ingang van 2015 zijn toebedeeld en waar de seniorenzorg toe behoort. Bovendien gaan wij ons inzetten voor een eenduidig ouderenbeleid en voor een vorm van informatievoorziening waarbij ouderen alle, voor hen relevante informatie, kunnen verkrijgen. Informatie m.b.t. beschikbare woonvormen, mobiliteit,  toegankelijkheid van openbare ruimten, financiële kwesties, gezondheid en beweging.

Lees meer…

Censuur of niet?

Wij, van de Ok(é) Partij zijn de stellige mening toegedaan dat raadsleden de inwoners van hun gemeente dienen te vertegenwoordigen. Ook wanneer zij het ergens niet mee eens zijn en/of een kwestie aankaarten die zij als onrechtvaardig beschouwen.

Dat houdt echter in dat raadsleden daar wel van in kennis gesteld moeten worden en er moeten kunnen vertrouwen dat elk bericht, dat aan de gemeenteraad gericht is, ook de raadsleden bereikt. Wij hebben gedurende de afgelopen vier jaar verscheidene keren geconstateerd dat, iets dat wij als zo vanzelfsprekend beschouwen, lang niet altijd zo wordt behandeld.

Vandaag sprak onze lijsttrekker –Jim Mollet- met een zeer aardige man die je zijn jaren niet zou geven; hij is de 80 gepasseerd maar nog immer vitaal en sprankelend. Deze man schreef in oktober 2017 een brief aan de gemeenteraad. Zijn brief is echter nooit op de lijst van ingekomen stukken verschenen.

Lees meer…