Met regelmaat krijgen wij berichten van (potentiële) kiezers dat zij onze daadkracht en vechtlust waarderen. Zo ook weer vandaag. Wij ontvingen een bericht van een jonge man die van oudsher SP stemt. Aangezien de SP niet vertegenwoordigd is in de gemeente Koggenland en onze Ok(é) Partij een SP stemadvies heeft gekregen, is hij zich nog eens extra gaan verdiepen in ons programma.

Lees meer…

Verkiezingskrant

Hebt u de verkiezingskrant al ontvangen? In deze krant staat uitgebreid te lezen waar de partijen in de gemeente Koggenland voor staan, waar zij zich voor willen inzetten in de komende raadsperiode en wat u dus van hen mag verwachten.

Mocht u uw keuze nog niet hebben bepaald, dan kan de verkiezingskrant dus een prima hulpmiddel zijn om de stellingen van de diverse partijen te vergelijken om te zien welke partij het beste past bij uw belangen. Natuurlijk zijn wij, van de Ok(é) Partij ook van harte bereid om e.e.a. toe te lichten. U kunt altijd contact met ons opnemen; wij gaan graag met u in gesprek. U kunt ons op diverse manieren bereiken: via het contactformulier op onze site, maar ook via htinorcenti@hotmail.com of 06-46590516.

 

Het huidige zorgbeleid in Nederland, waarbij men veelal genoodzaakt is om deze langer thuis te ondergaan, heeft de komende jaren ook in de gemeente Koggenland nadere aanpassingen tot gevolg.

De Oké Partij staat daarbij niet alleen voor een verdiepend zorgaanbod, daarbij gebruik makend van de nieuwe technologische mogelijkheden, maar zeker ook voor de ondersteuning van mantelzorgers en het organiseren van een sterke realistische medezeggenschap van de zorggebruikers zelf, ook voor hen die deze thuis ondergaan.

De Oké Partij wil dan ook dat de gemeente Koggenland meer gaat investeren in de veranderende zorgbehoefte en de hier uit voortvloeiende noodzaak tot een anders georganiseerd zorgaanbod, waarbij het belang van de cliënt voorop staat en alle beschikbare middelen worden aangewend voor kwalitatieve zorg en aandacht.