Best een gedurfde uitspraak om te beweren dat je de beste partij voor ondernemers bent, terwijl men het beeld over ons ventileert dat we tegen ondernemers zouden zijn. Tijd voor uitleg dus en het rechtzetten van een scheve beeldvorming.

Voordat we aantonen dat onze stelling hout snijdt, beginnen we met een standpunt dat kenmerkend is voor de Ok(é) Partij namelijk: wij zijn voor een gezonde economie! Deze stelling verschilt nogal van de gebruikelijke retoriek die stelt: wij zijn voor een goed ondernemersklimaat.

Lees meer…

Kandidaat raadslid Co Pater van de Ok(é) Partij: “Al heel wat jaren bekruipt mij het gevoel dat er iets structureel mis is met geld en de macht die daar onverbrekelijk aan verbonden is. Juist daarom alleen al verbaasde ik mij erover dat er zo weinig over gesproken wordt. Niet in de politiek en niet door particulieren. Gelukkig is het geldsysteem inmiddels al geruime tijd het middelpunt van de politieke en publieke discussie. Mijn verwondering erover en vragen die ik erover gesteld heb aan de politiek kunt u hieronder volgen.”

Lees meer…

Voor mensen met een bescheiden beurs en vooral voor starters die aangewezen zijn op sociale huisvesting, ziet het er met het huidige beleid slecht uit. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn toegenomen en de verwachting is dat deze wachttijd nog verder zal oplopen. Bovendien stagneert de nieuwbouw en is er, in de gemeente Koggenland, niet of nauwelijks aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Tiny Houses. Juist in dergelijke initiatieven ziet de Ok(é) Partij grote kansen en die willen wij derhalve nader onderzoeken.

Lees meer…