De beladen kwestie rondom de dijkverzwaring van het Markermeer is maandag 22 januari opnieuw in de Raadsvergadering van de gemeente Koggenland aan de orde geweest.

De gemeenteraad is tot inkeer gekomen en heeft zich, nadat Gedeputeerde Staten haar zienswijze in eerste instantie als toiletpapier heeft gebruikt, geconfirmeerd aan ons amendement van 6 november 2017. Diezelfde gemeenteraad laat de eerste zienswijze van wethouder Knijn, Oeverdijk enig mogelijke oplossing, echter volledig in stand en zet derhalve zichzelf en de inwoners op een 1-0 achterstand. Overigens, een wethouder die door het CDA, ondanks zijn rampzalige optreden in dit dossier, op een prominente plaats op de kieslijst is gezet.

Lees meer…

Op initiatief van SP raadslid, Inge Stemmler, bracht een vertegenwoordiging van een drietal West-Friese fracties op 12 januari jl. een bezoek aan het pompstation van het CAW in Westwoud.

De vertegenwoordigers van SP Enkhuizen, PWF Medemblik en de OK(é) Partij Koggenland, allen SPS leden, besloten tot dit bezoek om zich door de heer Mulder van CAW, voor te laten lichten over een onduidelijk bedrag van € 2.000.000 op de balans van het CAW en over de reden van het afboeken van een bedrag van 8 ton. Naast het verkrijgen van antwoorden op deze onduidelijkheden, wilden de raadsleden de situatie ter plekke aanschouwen.

Lees meer…

Tot onze extreme verbazing lazen wij in het de meest recente editie van Koggennieuws, het reclameblaadje voor het college van Koggenland, een artikel met de intrigerende titel: “Een toekomstbestendig sportbeleid“.

Dat doet ons direct terugdenken aan de verhitte discussies in de raadszaal met de vertegenwoordigers van onze sportverenigingen die het niet eens waren met de door het college opgelegde en door de meerderheid van de raad, de coalitie, slaafs gevolgde uitknijpbeleid van hun verenigingen.

Lees meer…