Sommigen van u kennen hem wellicht nog: raadslid Wim van de Water. Vanaf 1982 was hij jarenlang gemeenteraadslid voor de toenmalige Gemeente Partij Obdam (GPO) onder Burgemeester De Nijs. Wat velen van u wellicht niet weten is dat Hanneke Tinor-Centi afstamt van een bestuurdersfamilie. Wim van de Water was namelijk haar vader.

Fractievoorzitter Jim Mollet: “Wij zijn ervan overtuigd dat Hanneke het minstens zo goed gaat doen in de Gemeenteraad als haar vader, afkomst verloochent zich immers niet!”

De OK(é) partij is er bijzonder trots op dat de SP Afdeling Hoorn, Koggenland en Medemblik, net als in 2014, voor 21 maart 2018 een stemadvies geeft aan de inwoners van Koggenland om, bij gebrek aan een lokale SP afdeling op de OK(é) Partij te stemmen.

Daarmede erkent de SP dat de OK(é) Partij de afgelopen 4 jaar een duidelijke Sociale en Progressieve politiek heeft bedreven die gericht is op het belang van iedere inwoner van Koggenland, met name die van de sociaal  zwakkeren, ouderen en de levensvatbaarheid van de kleine kernen.

Lees meer…

Jacqueline Wit is geboren in Anna Paulowna en woont al bijna 30 jaar in Obdam. In haar dagelijks werk ondersteunt en adviseert zij ondernemingsraden en cliëntenraden; medezeggenschap is haar drijfveer. Daarnaast is zij actief in het bestuur van beroepsverenigingen, terwijl zij tevens eigenaar is van kORt onderzoek en publicaties.

“Voor zover ik mij kan herinneren heb ik het altijd belangrijk gevonden dat mensen opkomen voor hun belangen en meedenken over verbeteringen, maar ook dat het niet altijd positief wordt ontvangen. Ik wil er graag aan meewerken dat de bewoners van de gemeente Koggenland actief betrokken worden en daarmee bijdragen aan een beter beleid.”

Lees meer…