Met kromme tenen hebben wij gekeken en geluisterd naar de discussie tijdens de raadsvergadering van maandag 28 januari jl., over het transformeren van de groene long in onze gemeente, het beoogde industrieterrein Distriport. Daaruit bleek luid en duidelijk dat de plannen van de Provincie NH reeds vaststaan.

Wethouder van der Pol heeft naar onze mening in die vergadering de raad op het verkeerde been gezet door niet klip en klaar te vermelden dat de gemeenteraad volledig buitenspel is gezet bij de komst van de zonnepanelen op Distriport en dat de raad er dus helemaal niets meer over te zeggen heeft.

Want hoe is de situatie? Binnen het huidige bestemmingsplan (industrie) is de aanleg van de zonnepanelen volledig legitiem en moet er, als er een verzoek voor een omgevingsvergunning wordt ingediend, vergunning worden verleend. Die omgevingsvergunning past immers binnen de bepalingen van het bestemmingsplan.

Daarmee wordt ook duidelijk welk spelletje Gedeputeerde Staten speelt. Op 19 juni 2017 vroeg onze raadsfractie immers het volgende:

Vragen actueel raadsvergadering 19 juni 2017

Actuele aanleiding:

Het antwoord van Gedeputeerde Staten aan de gemeente Koggenland de dato 30 mei 2017 inzake Distriport

Waarin onder meer te lezen valt:

Wij  zijn van mening dat deze stellingname van de gemeente Koggenland zeer ongebruikelijk is. Het zou voor de  provincie Noord-Holland een ongewenst precedent creëren. Wij zullen dan ook niet aan uw verzoek tot vrijwaring voldoen.

Alsmede in aanmerking nemende:

de door de toenmalige wethouder Wijnker op 20 juni 2007 namens de gemeente Koggenland en al haar organen ondertekende verklaring (bijlage 1) bij afsprakenkader

Stelt de OK(é) fractie de volgende vragen:

Nu inmiddels definitief vaststaat dat de projectontwikkelaars geen eigenaar meer zijn van de gronden en derhalve geen claims meer kunnen indienen, uit welke hoek kunnen dan nog claims worden verwacht? Een verwachting die bij het college blijkbaar nog leeft gezien het verzoek aan Gedeputeerde Staten tot vrijwaring dat echter ondubbelzinnig werd afgewezen door Gedeputeerde Staten?                                                                                  

In afwachting van uw antwoorden,

OK(é) Partij

Inmiddels kennen we het antwoord. Er kunnen nog claims komen bij wijziging van het bestemmingsplan, claims waarvoor de Provincie weigerde garant te staan.

Dus de enige weg die de gemeente heeft om de zonnepanelen te voorkomen, het bestemmingsplan wijzigen naar “Agrarisch”, leidt wellicht tot een claim van 27 miljoen vanuit de projectontwikkelaars, dat is dus een utopie……

Maar erger nog, door het bestemmingsplan in stand te houden leeft het bedrijventerrein Distriport nog voort, immers de Provincie hoeft alleen maar te bepalen dat er gezien de economische ontwikkelingen wel noodzaak is voor nieuwe bedrijfsterreinen (Agriport raakt in een snel tempo vol) en ziedaar het spook Distriport waart weer door Berkhout……..

De Provincie heeft dit college schaakmat gezet en de gemeenteraad, belangrijker nog de Koggenlandse burgers en met name de Berkhouters,  kunnen alleen maar toekijken…

Waarvoor is 5 februari nu zo belangrijk? Ga er maar van uit dat de Provincie door allerlei beloftes over participatie, geld voor het sociaal leven in Berkhout etc. etc. zal proberen iedereen te paaien want maatschappelijk draagvlak is wel nodig………..

Wij houden u op de hoogte!

Helaas voor al die mensen zonder internetverbinding of hen die beschikken over een traag-werkende verbinding, maar het ziet ernaar uit dat wij destijds een vooruitziende blik hebben gehad. Enkele jaren geleden, toen de hele glasvezelsoap nog in de kinderschoenen stond, hebben wij als toenmalige fractie al aangegeven dat de onderhavige oplossing de enige haalbare optie leek te zijn om de witte gebieden in Koggenland van snel internet te voorzien.  Destijds hebben wij al gevraagd naar de reden waarom de wethouder in hemelsnaam niet volle kracht en krachtdadig heeft doorgepakt na de presentatie van Reggefiber. Op onze vragen bleef het echter oorverdovend stil tot vlak voor de verkiezingen… Heel droevig voor alle betrokkenen die de Fata Morgana van wethouder Van der Pol -E-Fiber- hebben gevolgd. Enfin, misschien beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald? Ofwel, zet de ideeën van de wethouder aan de kant en ga zelf als Koggenlanders met FiberNH in zee! Net als alle andere Westfriese gemeenten behalve Koggenland ……… 

“FiberNH verzorgt de glasvezelaansluiting in vijf gemeenten: Opmeer, Medemblik, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. Hoorn heeft geen buitengebied. Koggenland is met E-Fiber in zee gegaan. Bewoners in Koggenland kunnen zich tot 28 oktober aanmelden, maar tot nu toe heeft E-Fiber daar de aanmelddrempel niet gehaald.” Lees het gehele artikel hier: https://bit.ly/2Advlsp

 

 

Ook in Den Haag lijkt men een beetje wakker te worden m.b.t. de onoverzichtelijke warboel die de term informatie niet zou mogen dragen. Zo lopen honderdduizenden ouderen toeslagen mis, simpelweg omdat ze niet weten dat ze er recht op hebben. De overheid moet mensen daarom beter gaan wijzen op toeslagen, liet het CDA onlangs aan RTLNieuws weten.

Wij, van de Ok(é) Partij lieten op lokaal niveau datzelfde geluid al horen en pleitten toen voor een centraal informatiepunt waar ouderen álle, voor hen relevante, informatie kunnen vinden. Nu lijkt men daar in Den Haag gelukkig ook enigszins van bewust te worden.

Het is tenslotte schrijnend dat één op de zes ouderen bijvoorbeeld huurtoeslag laat liggen en één op de tien geen zorgtoeslag aanvraagt, terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat bleek onlangs nog uit onderzoek van de ouderenbonden.

CDA-kamerlid Evert Jan Slootweg. Hij roept het kabinet daarom op meer reclame te maken voor toeslagen. “Er is een overheidscampagne nodig.” Verder pleit Slootweg ervoor om bestanden van bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst te koppelen, om te zien wie recht op toeslagen heeft. “De overheid kan die mensen dan proactief informeren.”

Goh, zou de heer Slootweg ons verkiezingsplan hebben gelezen? Nu maar hopen dat er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen (ook op lokaal niveau). Wij volgen e.e.a. voor u op de voet.