Meerzicht, vervolg..

Meerzicht,  vervolg Goed nieuws het college lijkt om, het blijven bestaan en dus niet slopen van Meerzicht komt dichterbij. In het vragenhalfuur van afgelopen dinsdag 22 april gaf de Burgemeester in antwoord op onze vragen aan dat het college een andere weg in wil slaan. Met name noemde hij de onderhandelingen die nu bezig zijn…

Lees Meer…

Vragenhalfuur: Raadsvergadering dinsdag  22 april 2014 Vragen betreffen het complex Meerzicht te Scharwoude. 1)      Onze fractie heeft van verschillende bewoners mogen vernemen dat er inmiddels 7 appartementen niet meer zijn verhuurd, kunt u dat bevestigen? 2)      In de voorlichting betreffende deze casus heeft u de raad medegedeeld dat om te voorkomen dat er een snelle…

Lees Meer…

                                                                                      Aan:     De voorzitter van de gemeenteraad der gemeente Koggenland,   Vragen ter verduidelijking van feiten zoals bedoeld in artikel 39 RvO ter beantwoording door het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Koggenland   Toelichting: In aanmerking genomen dat de gezamenlijke ontwikkeling van Buitenplaats in de Goorn als gezamenlijk initiatief van Zeeman…

Lees Meer…