De OK(é) partij pleit voor meer specifieke aandacht voor senioren. Wij zullen kritisch toezien op een eerlijke verdeling van de gelden die de gemeente ontvangt voor de taken, die haar met ingang van 2015 zijn toebedeeld en waar de seniorenzorg toe behoort. Bovendien gaan wij ons inzetten voor een eenduidig ouderenbeleid en voor een vorm…

Lees Meer…

Censuur of niet?

Wij, van de Ok(é) Partij zijn de stellige mening toegedaan dat raadsleden de inwoners van hun gemeente dienen te vertegenwoordigen. Ook wanneer zij het ergens niet mee eens zijn en/of een kwestie aankaarten die zij als onrechtvaardig beschouwen. Dat houdt echter in dat raadsleden daar wel van in kennis gesteld moeten worden en er moeten…

Lees Meer…

Als enige Koggenlandse partij hebben Co Pater en Jim Mollet van de OK(é) Partij gisteren de expertsessie voor zeven Westfriese gemeenten, georganiseerd door Bouwend Nederland, bijgewoond. Wij hebben onze standpunten op woninggebied ‘gepitcht’ en kregen veel bijval. Op ons pleidooi voor duurzaamheidsleningen aan onze inwoners werd door wethouder Ben Tap van Hoorn bevestigend gereageerd. Hij…

Lees Meer…