Met kromme tenen hebben wij gekeken en geluisterd naar de discussie tijdens de raadsvergadering van maandag 28 januari jl., over het transformeren van de groene long in onze gemeente, het beoogde industrieterrein Distriport. Daaruit bleek luid en duidelijk dat de plannen van de Provincie NH reeds vaststaan.

Wethouder van der Pol heeft naar onze mening in die vergadering de raad op het verkeerde been gezet door niet klip en klaar te vermelden dat de gemeenteraad volledig buitenspel is gezet bij de komst van de zonnepanelen op Distriport en dat de raad er dus helemaal niets meer over te zeggen heeft.

Want hoe is de situatie? Binnen het huidige bestemmingsplan (industrie) is de aanleg van de zonnepanelen volledig legitiem en moet er, als er een verzoek voor een omgevingsvergunning wordt ingediend, vergunning worden verleend. Die omgevingsvergunning past immers binnen de bepalingen van het bestemmingsplan.

Daarmee wordt ook duidelijk welk spelletje Gedeputeerde Staten speelt. Op 19 juni 2017 vroeg onze raadsfractie immers het volgende:

Vragen actueel raadsvergadering 19 juni 2017

Actuele aanleiding:

Het antwoord van Gedeputeerde Staten aan de gemeente Koggenland de dato 30 mei 2017 inzake Distriport

Waarin onder meer te lezen valt:

Wij  zijn van mening dat deze stellingname van de gemeente Koggenland zeer ongebruikelijk is. Het zou voor de  provincie Noord-Holland een ongewenst precedent creëren. Wij zullen dan ook niet aan uw verzoek tot vrijwaring voldoen.

Alsmede in aanmerking nemende:

de door de toenmalige wethouder Wijnker op 20 juni 2007 namens de gemeente Koggenland en al haar organen ondertekende verklaring (bijlage 1) bij afsprakenkader

Stelt de OK(é) fractie de volgende vragen:

Nu inmiddels definitief vaststaat dat de projectontwikkelaars geen eigenaar meer zijn van de gronden en derhalve geen claims meer kunnen indienen, uit welke hoek kunnen dan nog claims worden verwacht? Een verwachting die bij het college blijkbaar nog leeft gezien het verzoek aan Gedeputeerde Staten tot vrijwaring dat echter ondubbelzinnig werd afgewezen door Gedeputeerde Staten?                                                                                  

In afwachting van uw antwoorden,

OK(é) Partij

Inmiddels kennen we het antwoord. Er kunnen nog claims komen bij wijziging van het bestemmingsplan, claims waarvoor de Provincie weigerde garant te staan.

Dus de enige weg die de gemeente heeft om de zonnepanelen te voorkomen, het bestemmingsplan wijzigen naar “Agrarisch”, leidt wellicht tot een claim van 27 miljoen vanuit de projectontwikkelaars, dat is dus een utopie……

Maar erger nog, door het bestemmingsplan in stand te houden leeft het bedrijventerrein Distriport nog voort, immers de Provincie hoeft alleen maar te bepalen dat er gezien de economische ontwikkelingen wel noodzaak is voor nieuwe bedrijfsterreinen (Agriport raakt in een snel tempo vol) en ziedaar het spook Distriport waart weer door Berkhout……..

De Provincie heeft dit college schaakmat gezet en de gemeenteraad, belangrijker nog de Koggenlandse burgers en met name de Berkhouters,  kunnen alleen maar toekijken…

Waarvoor is 5 februari nu zo belangrijk? Ga er maar van uit dat de Provincie door allerlei beloftes over participatie, geld voor het sociaal leven in Berkhout etc. etc. zal proberen iedereen te paaien want maatschappelijk draagvlak is wel nodig………..

Wij houden u op de hoogte!

Reacties