Een gevoel van enorme blijdschap overheerst al het andere. Blijdschap dat de deportatie van Lili (12) en Howick (13) naar Stalag Armenië op het laatste moment is afgeblazen. Het enige juiste!

Kinderen mogen NOOIT de dupe worden van de fouten van hun ouders. Wij hebben ons stiekem haast geschaamd om politiek bezig te zijn, omdat de politici, die er blijk van geven wél over een hart te beschikken, ondersneeuwde bij de meerderheid aan VVD’ers en CDA’ers die, gefrustreerd door falende regelgeving die bijvoorbeeld het uitzetten van criminele asielzoekers verhindert, af menen te moeten kopen ten koste van onschuldige kinderen.

Wij hebben de afgelopen maanden achter de schermen geprobeerd om actie te gaan voeren maar hebben daar vanaf gezien omdat er al zoveel bevlogen mensen zich met deze kwestie bezighielden en de respons in onze ogen zeer teleurstellend was. Wij zijn gedurende de afgelopen tijd behoorlijk gefrustreerd geraakt en waren de hoop eerlijk gezegd al verloren.

De druppel die bij ons de emmer echt deed overlopen was de oproep van de Politie aan het publiek om de kinderen te verraden. Wij sluiten ons dan ook direct aan bij de uitspraak van bijvoorbeeld Peter R. de Vries die daarover twitterde: “Alsof ze in handen van justitie beter af zijn. Wat een gotspe!! Ze mogen bij mij onderduiken, iedereen die hen aangeeft is een NSB’er.”

De kinderen en hun moeder hebben jaren geprocedeerd om hier te mogen blijven. Vorige maand oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, definitief dat de kinderen konden worden uitgezet naar Armenië. Hun moeder was vorig jaar al naar dat land vertrokken.

Wij roepen al jaren dat de Raad van State niet gehinderd wordt door enige objectiviteit en enig rechtsgevoel gezien het feit dat de leden vaak voormalig politici zijn die als beloning voor bewezen diensten worden benoemd.

Het is dan ook niet opmerkelijk dat in meer dan 90% van de gevallen de overheid door de Raad van State in het gelijk wordt gesteld en dus minder dan 10% van de rechtzoekende burgers een zaak voor de Raad van State wint. En dan te bedenken dat in bestuursrechtzaken de Raad van State het hoogste rechtscollege is en de burger niet in cassatie kan bij een echt rechtsorgaan zoals de Hoge Raad.

Voor ons, als Oké Partij/OK Koggenland, met de menselijke maat als kompas, is met de uitspraak dat Lili en Howick in Nederland mogen blijven, de zon weer een beetje gaan schijnen…..

Reacties