Best een gedurfde uitspraak om te beweren dat je de beste partij voor ondernemers bent, terwijl men het beeld over ons ventileert dat we tegen ondernemers zouden zijn. Tijd voor uitleg dus en het rechtzetten van een scheve beeldvorming.

Voordat we aantonen dat onze stelling hout snijdt, beginnen we met een standpunt dat kenmerkend is voor de Ok(é) Partij namelijk: wij zijn voor een gezonde economie! Deze stelling verschilt nogal van de gebruikelijke retoriek die stelt: wij zijn voor een goed ondernemersklimaat.

Wij zijn van mening dat een goed ondernemersklimaat een prima streven is maar dat het ook een gevaar met zich meedraagt vanwege een beperkte en simplistische kijk op het leven en economie zelf. Hoe wij tot die wijsheid komen is vanwege onze ruimere blik op waar het in het leven echt om gaat. Noem het een holistische kijk. Tevens opereren wij vanuit een open vizier met oog voor verbeteringen. Verbeteringen die juist nu zo hard nodig zijn.

De volgende vraag is de aanzet om e.e.a. duidelijk te maken, namelijk: wat zijn goede condities voor het ondernemen zelf? Want laten we eerlijk zijn, een goed ondernemersklimaat, wat zegt dat ons? En waartoe dient dit alles? Vage stellingnamen met even vage beelden.

Een stukje geschiedenis maakt ons duidelijk waar we het zoal over hebben als we de condities duidelijk willen krijgen. De neoliberale wending, overgewaaid uit Amerika, heeft ons een Wildwest kapitalisme, een Casino kapitalisme en een kredietcrisis bezorgd die zijn weerga niet kende. Vele bedrijven zijn failliet gegaan en schulden zijn het leven gaan domineren. Als onderliggende oorzaak van dit alles ligt een slecht geldstelsel en een naïeve ideologie, het neoliberalisme. Kenmerkend aan deze ideologie is de fictie dat er zoiets als een vrije markt bestaat.

Dit verhaal maakt ons duidelijk over welke conditie we het feitelijk hebben: het geldstelsel.

Dit stelsel is instabiel en ook nog eens onrechtvaardig. Iets wat ondernemen gevaarlijk maakt en de samenleving ondermijnt, een ongezonde factor dus. Veel mensen en ook ondernemers zijn zich daar nauwelijks van bewust. Niet zo gek wanneer je je realiseert dat een vanzelfsprekende aanname het denken beheerst, namelijk dat Geld (en rente) neutraal is. Zie hiervoor ook ons artikel over het geldstelsel.

Probleem met het huidige economische klimaat is dat het te eenzijdig geworden is en dat grootschaligheid vernietigend werkt op lokaal niveau. De gemiddelde woon-werkafstand in Nederland is 21 km. Eigenlijk wel absurd als je het goed beschouwt. Lokale economie is de basis voor het economische leven, maar we moeten steeds verder reizen om te kunnen werken.

Het bovenstaande in overweging nemende kunnen we onze stelling nader specificeren en onderbouwen wat een gezonde economie meer te bieden heeft dan alleen een goed ondernemersklimaat: Een gezonde economie is alleen mogelijk onder de volgende condities:

  • Een goed en rechtvaardig geldsysteem (infrastructuur).
  • Een proactieve politiek die de voorwaarden hiertoe inkleedt. De Ok(é) Partij is van mening dat er positieve discriminatie voor lokale/regionale ondernemingen dient te worden toegepast en dat bij grotere projecten de gemeente een actieve rol moet spelen om regionale ondernemers met elkaar te verbinden zodat ze gezamenlijk een project kunnen aannemen. Hetgeen ook automatisch inhoudt dat bij bouwprojecten zoveel mogelijke grote externe projectontwikkelaars, die momenteel de Koggenlandse bouwmarkt beheersen, buiten spel worden gezet.
  • Sociaal ondernemerschap. Ondernemers zijn helaas ook overgeleverd aan de slechte condities die het huidige economische klimaat kenmerkt.
  • Mensen in het algemeen met een streven naar een duurzamer en beter leven, rekening houdend met de toekomst voor onze kinderen.

En zo komen we weer terug bij onze stelling: de Ok(é) partij is de beste partij voor ondernemers.

De Oké Partij:

  1. Zal zich inzetten voor het introduceren van een lokaal complementair geld- en betaalsysteem, dat als voornaamste kenmerk heeft: het stimuleren van lokale economie, het gemakkelijker maken voor mensen om ondernemend te worden en te blijven. Zie hiervoor: socialtrade.nl.
  2. Meent dat dit systeem een aanvulling is op het bestaande eenzijdige systeem en draagt tevens bij aan het inslaan van een rechtvaardige en duurzame weg. Temeer omdat rente hierin zo goed als geen rol meer zal spelen. Rente zet o.a. aan tot het wel bekende korte termijn denken.
  3. Is van mening dat dit systeem een economische bloei zal bewerkstelligen in tegenstelling tot het huidige systeem dat nu door rente aanzet tot een exponentiele groei die allesvernietigend is.
  4. Is dus de beste partij, omdat zij alle condities voor een gezonde economie helder heeft en het derhalve ook waar kan maken. Weten is Meten dus.
Reacties