Kandidaat raadslid Co Pater van de Ok(é) Partij: “Al heel wat jaren bekruipt mij het gevoel dat er iets structureel mis is met geld en de macht die daar onverbrekelijk aan verbonden is. Juist daarom alleen al verbaasde ik mij erover dat er zo weinig over gesproken wordt. Niet in de politiek en niet door particulieren. Gelukkig is het geldsysteem inmiddels al geruime tijd het middelpunt van de politieke en publieke discussie. Mijn verwondering erover en vragen die ik erover gesteld heb aan de politiek kunt u hieronder volgen.”

Verzonden: zaterdag 12 maart 2016 14:24

Aan: Merkies A.
Onderwerp: Geldstelsel

Hallo Arnold,

Als zelfbewuste burger spreek ik mij al jaren uit tegen de onrechtvaardigheid van ons geldsysteem. Ik had u eens gezien in een open gesprek over dit systeem op YouTube. Daar sprak u o.a. uit dat u die problemen erkende, maar dat het een taboe is in de politiek om het bespreekbaar te maken. Inmiddels is de realiteit dusdanig veranderd dat het publiekelijk uit de taboesfeer is losgerukt. Burgerinitiatief ons geld, Joris Luyendijk, Ad Broere, de Blije Bank, stichting Stro, dit zijn allemaal initiatieven van onderop die verandering willen. Waarom? Vanwege rechtvaardigheid. De SP zie ik als de uitgesproken partij die zich hier politiek hard voor moet maken. Ik hoop dat jullie dit ook zullen doen.

Vriendelijke groeten

Co Pater

 

Van: Murawski, S.
Aan: ‘shamata@ziggo.nl’
Datum: 19 maart 2016 om 16:20
Onderwerp: Antwoord van de SP

Geachte heer Pater,

Veel dank voor uw mail naar aanleiding van het debat over geldschepping in de Tweede Kamer. Arnold Merkies heeft mij gevraagd uw mail te beantwoorden.

Wij hebben veel mails over dit belangrijke onderwerp ontvangen. Daaruit komt steeds hetzelfde beeld naar voren: mensen hebben het gevoel dat er sinds de crisis weinig is veranderd en dat banken er nog steeds mee wegkomen wanneer zij speculeren met spaargeld en ander gedrag vertonen dat de stabiliteit van het financiële stelsel, en daarmee van de samenleving, in gevaar brengen.

Helaas klopt dit beeld grotendeels. Ondanks het pleidooi van vele boze burgers, maatschappelijke organisaties en politieke partijen, waaronder de SP, is er sinds de crisis weinig fundamenteels veranderd voor de banken. Dit terwijl het juist de banken waren die de crisis hebben veroorzaakt.

Banken hebben het privilege om geld te scheppen, en vormen daarmee de motor van de economie. Met geld kunnen burgers, bedrijven en overheden hun doelen verwezenlijken. Afgelopen jaren hebben banken echter veel wangedrag vertoond, door flinke winsten op te strijken met allerlei gevaarlijke financiële producten die niets bijdroegen aan de echte economie.

De SP verwelkomt het burgerinitiatief Ons Geld en het maatschappelijke debat over geldschepping van harte. Doordat bezorgde burgers en de politiek de handen ineen slaan, kunnen we toewerken naar een ander geldsysteem, dat veiliger en democratischer is. Daarbij passen kleinere banken, die een onderscheid maken tussen veilige en risicovolle activiteiten, zodat burgers geen risico meer lopen en banken opdraaien voor hun eigen verliezen.

De SP heeft tijdens het debat over geldschepping op een aantal zaken ingezet: allereerst willen we dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de winst die banken maken door geld te scheppen. Zo’n onderzoek is er namelijk nog nooit geweest, terwijl het vermoedelijk om veel geld gaat. Ook willen we dat de minister van financiën banken mogelijk maakt die geen geld scheppen, maar alleen geld kunnen uitlenen dat ze zelf hebben opgehaald. Dat is nu namelijk nog niet mogelijk. Daarnaast pleiten we ervoor dat de SNS Bank in overheidshanden blijft. Ruim 80% van de burgers is voorstander van een dergelijke overheidsbank, zoals bleek uit recent onderzoek. Zie ook:

https://www.sp.nl/nieuws/2016/03/merkies-wil-onderzoek-naar-winst-banken-uit-geldschepping 

Wat de SP betreft is dit debat het begin van een omwenteling naar een veilig en duurzaam bancair systeem. Laten we ons daar samen voor blijven inzetten.

Vriendelijke groet,

Mede namens Arnold Merkies, financieel woordvoerder van de SP,

Sara Murawski

Fractiemedewerker SP Europa, financiën en internationale handelsverdragen

 

Verwikkelingen / ontwikkelingen

De commotie die is ontstaan vanwege het geldstelsel heeft in ieder geval geleid tot het verzoek een volksbank op te richten. Een en ander blijkt uit onderstaande tekst en de reactie van Minister Dijsselbloem, op 14 september 2017.

 

Besluit over privatisering Volksbank niet voor 2019

De Volksbank, zoals de in 2013 genationaliseerde SNS Bank tegenwoordig heet, heeft nog zeker twee jaar nodig om zichzelf klaar te maken voor een mogelijke privatisering. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.

 

De Ok(é) Partij onderstreept de absolute noodzaak voor het oprichten van een Volksbank. Wij zien dit als een noodzakelijke stap die gezet moet worden om het geldstelsel eerlijker en rechtvaardiger te maken. Naast ook andere initiatieven die hiertoe bijdragen.

 

Reacties