Voor mensen met een bescheiden beurs en vooral voor starters die aangewezen zijn op sociale huisvesting, ziet het er met het huidige beleid slecht uit. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn toegenomen en de verwachting is dat deze wachttijd nog verder zal oplopen. Bovendien stagneert de nieuwbouw en is er, in de gemeente Koggenland, niet of nauwelijks aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Tiny Houses. Juist in dergelijke initiatieven ziet de Ok(é) Partij grote kansen en die willen wij derhalve nader onderzoeken.

Dat de markt de problemen op de woningmarkt niet oplost, blijkt steeds opnieuw. De terugtredende overheid heeft in het verleden de woningbouw overgelaten aan ondernemingen die winst moeten maken zoals woningstichtingen en projectontwikkelaars. De overheid dient, zonder winstoogmerk, weer de regie in handen te nemen en ervoor te zorgen dat het aantal goede en betaalbare woningen niet verder afneemt, maar juist weer toeneemt.

De Ok(é) Partij zal zich hard maken voor vraag gestuurd bouwen. Dat wil, binnen onze gemeente en op dit moment, zeggen: woningen voor starters en mensen met een bescheiden inkomen.

Reacties