Met regelmaat krijgen wij berichten van (potentiële) kiezers dat zij onze daadkracht en vechtlust waarderen. Zo ook weer vandaag. Wij ontvingen een bericht van een jonge man die van oudsher SP stemt. Aangezien de SP niet vertegenwoordigd is in de gemeente Koggenland en onze Ok(é) Partij een SP stemadvies heeft gekregen, is hij zich nog eens extra gaan verdiepen in ons programma.

Hij liet ons onder meer weten: “Dat uw partij voor opschudding zorgt kan ik zeer waarderen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de snippergroen affaire en de camping Holiday kwestie.” Hij liet ons verder weten de ellende die de starre houding van onze huidige coalitie met betrekking tot de camping Holiday affaire, van dichtbij te hebben meegemaakt. Hij is het dan ook van harte met ons eens dat het tijd is voor verandering! Tenslotte zegt hij:  “Lang verhaal kort. Ik ga de 21ste op de Ok(é) Partij stemmen.”

Bent u, net als deze man, gecharmeerd van onze vechtlust, die wij met gedegen kennis van zaken, tentoonspreiden, neemt u dan (nog eens) kennis van onze speerpunten en wellicht biedt u ons de kans voor ú te vechten na de verkiezingen!

Onze speerpunten:

In de komende periode willen wij ons met hart en tand inzetten voor de volgende issues:

  • Een samenhangend ouderenbeleid.
  • Op de vraag toegepaste zorgsystemen.
  • Duurzaamheid (duurzamer ondernemen, duurzaam bouwen, steviger toezicht op milieuvervuiling,
  • Bevordering van nieuwe vormen van (sociaal) ondernemerschap en vernieuwende economie.
  • Betere jeugdzorg.
  • Een passend woningaanbod.
  • Een groene gemeente.
  • Aanpak van onrecht (denk daarbij bijvoorbeeld aan de kwesties Snippergroen, de laagvliegroutes en Camping Holiday).
  • Afschaffing van de hondenbelasting.

Is het ook voor u ‘Tijd voor verandering’? Stemt u dan op 21 maart op de Ok(é) Partij.

 

Reacties