Het huidige zorgbeleid in Nederland, waarbij men veelal genoodzaakt is om deze langer thuis te ondergaan, heeft de komende jaren ook in de gemeente Koggenland nadere aanpassingen tot gevolg.

De Oké Partij staat daarbij niet alleen voor een verdiepend zorgaanbod, daarbij gebruik makend van de nieuwe technologische mogelijkheden, maar zeker ook voor de ondersteuning van mantelzorgers en het organiseren van een sterke realistische medezeggenschap van de zorggebruikers zelf, ook voor hen die deze thuis ondergaan.

De Oké Partij wil dan ook dat de gemeente Koggenland meer gaat investeren in de veranderende zorgbehoefte en de hier uit voortvloeiende noodzaak tot een anders georganiseerd zorgaanbod, waarbij het belang van de cliënt voorop staat en alle beschikbare middelen worden aangewend voor kwalitatieve zorg en aandacht.

Reacties