Democratie, een belofte

Nederland kent sinds 1848 een parlementaire democratie, afgedwongen door het volk. Wat is er eigenlijk terechtgekomen van deze belofte richting de bevolking? Bitter weinig.

Het systeem berust op de veronderstelling dat de macht bij de burgers ligt. Dit verloopt echter via vertegenwoordiging, hetgeen slechts zelden met de stem van `het volk` overeenkomt.

Sinds haar ontstaan is het democratische gehalte steeds verder afgenomen, voornamelijk door invloeden als schaalvergroting en vrijemarkteconomie. Dichterbij zien we ook een democratisch tekort, mensen die niet meer naar de stembus gaan. Terwijl men juist op lokaal niveau de meeste invloed heeft. Degenen die u kiest zijn uw dorpsgenoten met wie u direct contact kunt hebben.

De Ok(é) Partij ziet het als haar taak deze belofte na te komen. Wij zijn bereikbaar en staan klaar om met u in gesprek te gaan. Democratie werkt het best op zijn meest elementaire vorm, dus lokaal.

Reacties