Verkiezingstijd betekent vooruit kijken, maar het is ook een tijd om achterom te kijken naar wat er niet kon worden bereikt. Zo beschouwen wij, van de Ok(é) Partij, het drama rond Chaletpark Holiday in Hensbroek nog altijd als één van die hete hangijzers.

Een terugblik op de geschiedenis rond dit chaletpark Gedoogbeleid Obdam:

Tot de fusie tussen Obdam en Westerkoggenland in 2007 mochten de bewoners vrijwel  permanent in hun chalet verblijven. Hoewel het nooit  officieel werd toegestaan om permanent in een vakantiehuisje te wonen, was er lange tijd een afspraak met de gemeente Obdam dat het park alleen in januari niet bewoond mocht zijn. Tot 2007, toen Hensbroek nog onder de gemeente Obdam viel, was dat geen enkel probleem. Toen dat met de gemeentelijk herindeling veranderde, wilde de nieuwe gemeente Koggenland één beleid voor alle vakantieparken. Gevolg: na 2007 mocht nog maar maximaal twee maanden per jaar gewoond worden in de chalets. Resultaat: de woningen zijn enorm in waarde gedaald. Hadden de chalets voorheen een WOZ-waarde van 125.000 euro, nu ligt deze waarde rond de  25.000 euro. Alleen de WOZ-schade komt hiermee al op ruim 20 miljoen euro! Volgens een aantal bewoners van het park voert sindsdien Koggenland een hetze en is het daarom onmogelijk om de chalets te verhuren of te verkopen.

Financiële problemen

Als gevolg van dit beleid werden de huisjes een stuk minder waard en kwamen een groot aantal bewoners in flinke financiële problemen. De afgelopen jaren zijn er meerdere chalets door de bank verkocht omdat de eigenaren niet meer aan hun financiële verplichtingen konden voldoen. Soms zouden chalets zelfs zijn verkocht voor niet meer dan 5000 euro.

Wij hebben -als OK(é) partij- al vanaf het begin een menselijke oplossing proberen te vinden voor deze kwestie, maar we stonden alleen. De overige partijen, een enkele uitzondering daargelaten, vond dat er hard moest worden opgetreden. Bij de verkiezingen in 2014 werden wij zelfs door de Burgemeester beticht van het ronselen van stemmen omdat  de parkbewoners een advertentie plaatsten met een oproep om op ons te stemmen. Onnodig te zeggen dat deze beschuldiging nergens op was gebaseerd, dat de dreigementen elke  grond misten en volstrekt loos bleken te zijn. Maar goed, de timing -vlak voor de verkiezingen- kwam volgens ons niet zomaar uit de lucht vallen. We haalden zelfs de landelijke radio NPO1: https://www.nporadio1.nl/1-op-straat/onderwerpen/215750-permanent-wonen-in-eenrecreatiewoning

Permanent wonen in een recreatiewoning

Vrijdag 12 september 2014, 20:02 uur Hensbroek. De burgemeester van Koggenland houdt het verbod op permanent wonen in een recreatiewoning in stand. Hij reageert hiermee op de uitspraak van de Raad van State. De bewoners van Camping Holiday, die na 2008 een chalet hebben gekocht, zijn boos op de gemeente. Zij moeten hun chalet verlaten. Bovendien krijgen zij hun woning niet verkocht, omdat er geen animo lijkt te zijn. Ook vinden zij dat de gemeente geen eenduidig beleid voert. Jarenlang mocht er voor de fusie van Hensbroek met Koggenland wel in een recreatiewoning gewoond worden. Moet de gemeente Koggenland de regels buigen voor deze mensen? Marianne van den Anker praat hierover met Jim Mollet, fractievoorzitter bij de OK(e) partij, Jan Zwagerman, VVD Koggenland, de heren Numan en Silvius, bewoners van Camping Holiday.

Wat er ook gebeurde, de keiharde handhaving is de afgelopen 4 jaar gewoon doorgegaan. Vrijwel iedereen in de raad keek een andere kant op, waardoor er schrijnende gevallen ontstonden, een brief van de inmiddels overleden oud-eigenaar van het chaletpark -Kees van de Bemt- over handhaving op het tijdstip dat de slachtoffers van de MH17 werden herdacht:

Hensbroek-24-07-2014

Geacht College, Leden van de Raad,

Een dag van Nationale rouw, behalve voor de Gemeente Koggenland. RESPECTLOOS—MEDOGENLOOS—ZONDER GEVOEL—WAANZIN—IK HAAT DIE MENSEN. Waren de uitspraken gedaan door de eigenaren van Chalets op Chaletpark Holiday. Op de avond dat miljoenen Nederlanders hun respect tonen aan de overleden slachtoffers van de vliegtuigramp, toont de Gemeente Koggenland haar ware aard. “zo gaan Koggenlanders niet met elkaar om” zei de gedoogpartner van de coalitie. Nee Koggenlanders niet, Het Gemeentebestuur wel. Tegen alle afspraken in gaat de Gemeente Koggenland gewoon door met controles en uitzettingen van huurders. Hebben het CDA en VVD voor de verkiezingen aangegeven dat er over gesproken zou gaan worden, laten ze nu zelfs op een NATIONALE ROUWDAG de chalets controleren. Een greintje respect zit er dus bij deze partijen niet in, geen respect voor hun uitspraken en geen respect voor de overledenen.

Terwijl de eigenaren naar de televisie zitten te kijken zoals miljoenen Nederlanders, staan buiten de controleurs weer te schrijven. Een algehele woede richting de controleurs is in de kiem gesmoord, omdat deze mensen ook hun werk doen, opgedragen door het Gemeentebestuur. Gewoon uit fatsoen en menselijk gedrag had het bestuur die controle een dag later kunnen doen plaats vinden. De fatsoensnormen van dit bestuur zijn dus ver te zoeken, maar dat wisten we al door de manier zoals we behandeld worden na de verkiezingen. Nu de partijen CDA en VVD weer aan de macht zijn, maken ze hun beloftes nog steeds niet waar en gaan door met hun UITSTERFBELEID. Wethouders, commissieleden die een andere menig hebben dan de bazen van deze partijen worden gewoon uit de partij gezet en of gaan zelf weg omdat ze andere beloftes hebben gedaan. Na de vakantie gaan wij ook gewoon verder met ons beleid, eerlijk, open en betrouwbaar voor alle Koggenlanders en met respect voor de medemens, ook tijdens de nationale rouwdagen die nog zullen volgen. Namens De Chalet Eigenaren Kees van de Bemt

Enfin, zo kunnen wij nog wel even doorgaan. De vele voorbeelden zijn schrijnend. Het willekeurbeleid weerzinwekkend. Inmiddels hebben wij van de Ok(é) Partij een oplossing voor ogen. Een oplossing waarbij de menselijke waardigheid niet in het gedrang komt en die inspeelt op het streven naar duurzaamheid. Terwijl de functie die het chaletpark zou kunnen vervullen, namelijk een veilige haven voor iedereen die plotseling ontheemd is, volledig in beeld is. Wij hopen vurig dat de verkiezingsuitslag ons in staat zal stellen om die oplossing ook daadwerkelijk uit te voeren, in het belang van de menselijkheid, de inwoners van Hensbroek (veel kinderen van parkbewoners gaan daar naar school) en natuurlijk de wanhopige bewoners van het park.

Overigens geldt alles wat we hier overwegen ook voor  Camping de Leyen dat direct naast het Chaletpark ligt.

Time for change!

Reacties