Ouderenbeleid volgens Ok(é) Partij

De OK(é) partij pleit voor meer specifieke aandacht voor senioren. Wij zullen kritisch toezien op een eerlijke verdeling van de gelden die de gemeente ontvangt voor de taken, die haar met ingang van 2015 zijn toebedeeld en waar de seniorenzorg toe behoort. Bovendien gaan wij ons inzetten voor een eenduidig ouderenbeleid en voor een vorm van informatievoorziening waarbij ouderen alle, voor hen relevante informatie, kunnen verkrijgen. Informatie m.b.t. beschikbare woonvormen, mobiliteit,  toegankelijkheid van openbare ruimten, financiële kwesties, gezondheid en beweging.

Wij vinden het bovendien belangrijk dat er ontmoetingsplaatsen beschikbaar zijn. Ten behoeve van sociaal contact, maar ook om kennis en kunde van senioren over te brengen op jongeren. Wij gaan inzetten op ontmoetingen tussen deze twee groepen. Voordelen? Vergroting van de socialisatie van senioren en hun schat aan kennis gaat niet verloren.

Wilt u meer weten over onze ideeën met betrekking tot de ouderenzorg c.q. –aandacht of heeft u daar zelf ideeën over? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek! https://okepartij.nl/contact/ of htinorcenti@hotmail.com.

 

 

Reacties