Censuur of niet?

Wij, van de Ok(é) Partij zijn de stellige mening toegedaan dat raadsleden de inwoners van hun gemeente dienen te vertegenwoordigen. Ook wanneer zij het ergens niet mee eens zijn en/of een kwestie aankaarten die zij als onrechtvaardig beschouwen.

Dat houdt echter in dat raadsleden daar wel van in kennis gesteld moeten worden en er moeten kunnen vertrouwen dat elk bericht, dat aan de gemeenteraad gericht is, ook de raadsleden bereikt. Wij hebben gedurende de afgelopen vier jaar verscheidene keren geconstateerd dat, iets dat wij als zo vanzelfsprekend beschouwen, lang niet altijd zo wordt behandeld.

Vandaag sprak onze lijsttrekker –Jim Mollet- met een zeer aardige man die je zijn jaren niet zou geven; hij is de 80 gepasseerd maar nog immer vitaal en sprankelend. Deze man schreef in oktober 2017 een brief aan de gemeenteraad. Zijn brief is echter nooit op de lijst van ingekomen stukken verschenen.

Helaas is dat niet de eerste keer dat wij vragen krijgen van inwoners over brieven die aan de raad zijn gezonden maar waar we geen weet van hebben.

Blijkbaar moeten brieven eerst de nodige hordes passeren voordat wij er als raadsleden kennis van kunnen nemen. Het lijkt wel een vorm van censuur?

Wat wij en u daar ook van denken, in een transparant en integer bestuurssysteem mag zoiets zeker niet gebeuren !

In de nieuwe raad zullen wij dat dan ook zeker tot op de bodem uitzoeken.

Overigens heeft de briefschrijver zeker een goed punt zo menen wij. Waarom huurders niet laten delen in het zoet na het zuur? Immers, zij betalen door middel van de door hen betaalde huur, ook een zeker component als compensatie voor de OZB aanslagen die de door de verhuurder wordt betaald.

Reacties