Als enige Koggenlandse partij hebben Co Pater en Jim Mollet van de OK(é) Partij gisteren de expertsessie voor zeven Westfriese gemeenten, georganiseerd door Bouwend Nederland, bijgewoond.

Wij hebben onze standpunten op woninggebied ‘gepitcht’ en kregen veel bijval. Op ons pleidooi voor duurzaamheidsleningen aan onze inwoners werd door wethouder Ben Tap van Hoorn bevestigend gereageerd. Hij vertelde ons dat dit in Hoorn al is ingevoerd.

En dát is nu net het verschil tussen een college dat werkelijk beleid maakt (zoals in Hoorn)  en derhalve hart voor haar werk tentoonspreidt en een college, (zoals in Koggenland) dat in de afgelopen vier jaar onderuitgezakt op het pluche zat, terwijl de raadsleden van CDA, VVD en WK al chips etend naast hen op die bank zaten en pas nú, vlak voor de verkiezingen, overeind komen om de televisie uit te doen en flyers gaan maken waarin de talloze bekende loze verkiezingsbeloften een prominente plaats vinden.

Proactief werkelijk beleid is NU nodig om Koggenland niet te laten wegzakken in de donkere middeleeuwen, 2 miljoen af te pakken van onze inwoners, de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en op sociaal gebied werkelijk rekening te houden met degenen die het moeilijk hebben.

Co en Jim hebben een bijzonder goed gevoel overgehouden aan ons contact met de collega politici en de aanwezige bouwondernemers. Wij vinden het time for change en staan daarin gelukkig zeker niet alleen!

Eensgezinde geluiden uit West-Friesland tijdens expertsessie in Hoorn

Door R. (Ruben) Heezen , 23 februari 201

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aankomst werd gisteren in Hoorn een expertsessie voor zeven Westfriese gemeenten georganiseerd. Met zo’n 50 deelnemers was de opkomst goed, en ook de dialoog tussen ondernemers, bestuurders en politici was erg positief.

Verrassend was het hoe eensgezind politieke partijen toch kunnen zijn als het om bepaalde vraagstukken gaat. Tijdens de pitches waar elk van de partijen in twee minuten de eigen standpunten naar voren konden brengen, waren de verschillen nog best behoorlijk. Die verdwenen echter als sneeuw voor de zon toen Bouwend Nederland de politici een aantal prikkelende stellingen voorlegde. Zonder uitzondering waren de partijen het er bijvoorbeeld over eens dat de particuliere sector niet aan zijn lot moet worden overgelaten bij het verduurzamen van de woningen. Allemaal vonden ze dat er vaart gezet moet worden achter onder meer gebouw gebonden financiering.

Mooie woorden, maar nu de daden
Een voedzame bodem voor snelle en adequate oplossingen, deze saamhorigheid, zou je zeggen. Jan Piet Konijn van de Toekomstgroep plaatste er echter een kritische kanttekening bij. “Prachtig dat we hier allemaal eensgezind naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. Maar dat was vier jaar geleden ook zo en in de tussentijd is er niets gebeurd.” De boodschap was duidelijk: als we met z’n allen hetzelfde willen dan moet er ook echt iets gaan gebeuren om concrete resultaten te bereiken.

Gevraagd: lef
Ruben Heezen van Bouwend Nederland benadrukte dat nog eens tijdens zijn inleiding over de gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs. “Durf als gemeenten groot te denken; de uitdaging waar we voor staan is immers ook groot. En durf ook te investeren, er is immers weer meer geld beschikbaar”, hield hij de bestuurders en de politici voor.
De bijeenkomst in Hoorn toonde in ieder geval aan dat de wil er is om de uitdagingen aan te pakken en dat er een vruchtbare bodem ligt voor samenwerking. Dat werd nog eens benadrukt in de maar liefst 1,5 uur durende netwerkborrel waarin ondernemers en politici op informele wijze verder borduurden op de punten die in de expertsessie aan de orde waren gekomen.

Reacties