De Ok(é) Partij heeft zich gedurende de afgelopen vier jaar ingezet tegen de afbraak van onze kleine kernen. Zo waren wij bijvoorbeeld mordicus tegen de kortingen op subsidies waar de meeste verenigingen mee geconfronteerd werden.

Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen hebben wij, samen met staatsrechtdeskundigen, een plan ontwikkeld voor Kerndeelraden; een plan dat –naar onze mening- zeer kansrijk is!

Individuele inwoners van onze diverse kernen kunnen zich hierbij –op persoonlijke titel- verkiesbaar stellen, zonder daarbij gebonden te zijn aan een politieke partij. In ons plan krijgen deze kerndeelraden de beschikking over een burgerbegroting en een belangrijke stem in de besluiten van de gemeenteraad wanneer een bepaalde kwestie hun eigen kern betreft.

Het instellen van Kerndeelraden brengt de burger dichter bij de besluitvorming van de gemeentebegroting én bij het echte bestuur. De Kerndeelraad en burgerbegroting gaan dus over zeggenschap, maar ook over deliberatie en gemeenschapsvorming.

Wij menen dat ons plan volstrekt haalbaar is, zelfs binnen de huidige wettelijke regels, en wij gaan ons derhalve enthousiast inzetten voor de realisering daarvan.

Reacties