Polenhotel in Obdam?

In het Noord-Hollands Dagblad van 19 februari jl. stond te lezen dat er mogelijk plannen zijn voor de realisatie van een ‘Polenhotel’ in Obdam.

Wij, van de Ok(é) Partij realiseren ons dat er wellicht bedenkingen zijn m.b.t. deze plannen (die overigens nog niet definitief zijn). Wij zijn echter van mening dat een, volgens de geldende normen te bouwen locatie voor de opvang van arbeidsmigranten, een belangrijke stap voorwaarts is om te zorgen voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor deze hardwerkende krachten.

Hiermee kan bovendien een halt worden toegeroepen aan het thans gevoerde en oncontroleerbare beleid van vaak schamele omstandigheden met “eigen” accommodaties die niet aan veiligheids- en hygiënische eisen voldoen. Om nog maar niet  te spreken van de nevenaspecten die er ontstaan in deze schimmige accommodaties als drugsverkoop en illegale prostitutie.

Wij zeggen derhalve ja, tegen een gereguleerde bouw, met aandacht voor veiligheidsaspecten in brede zin en mits er regelmatig gecontroleerd wordt. Bewoners die mogelijk voor overlast zorgen, worden wat ons betreft, in samenwerking met de werkgevers, direct verwijderd. Bovendien pleiten wij voor een breed draagvlak en onze voorwaarde zou dan ook zijn dat direct omwonenden geen bezwaren hebben tegen de komst van een ‘Polenhotel’.

Tenslotte: wij beseffen ons dat er voor de beoogde locatie langs de Braken al heel wat zogenaamde proefballonnen zijn opgelaten door de initiatiefnemer. Even zovelen zijn er vervolgens weer neergestort. Wij wilden derhalve wel onze visie op dit plan ventileren, maar doen dat met de nodige reserve…

Reacties