Kieslijst Ok(é) Partij

Op 9 februari jl. zijn de lijstnummers voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De Ok(é) Partij kreeg lijst 6 toegewezen. Bovendien werden de kieslijsten bekrachtigd. Graag stellen wij u onze eerste vier kandidaten voor:

Fractieleider Jim Mollet loopt al geruime tijd mee in de gemeentelijke politiek. Jim woont in Oudendijk en heeft drie dochters. Naast zijn juridische werkzaamheden, met name voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving, geeft hij ook les in economie en juridische vakken. Een onderwerp (naast vele andere) dat Jim na aan het hart ligt is de ondersteuning van kleine(re) ondernemers. Hierin zou de gemeente een grotere rol moeten spelen, zo vindt hij.

Kandidaat raadslid Hanneke Tinor-Centi is getrouwd en woont in Obdam. Hanneke is zelfstandig communicatieprofessional. Zij is van mening dat het teveel voorkomt dat politieke partijen, ongeacht of die nu lokaal of landelijk opereren, zich voornamelijk laten horen in verkiezingstijd. Een politieke organisatie heeft naar haar mening ook buiten verkiezingstijd de plicht kiezers, achterban en geïnteresseerden transparant te informeren over het beleid dat de partij voorstaat en voor welke standpunten zij zich hard maakt.

Kandidaat raadslid Co Pater is geboren en getogen in Avenhorn. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. De politieke arena bestaat voor Co uit twee facetten. Enerzijds ‘het besturen’, waarbij dagelijkse problemen het hoofd dienen te worden geboden en bestaande processen en wetmatigheden moeten worden gecontinueerd. Anderzijds is er datgene waarvan Co meent dat het feitelijk écht politiek bedrijven is. De beschouwing van de samenleving, hoe wij die met elkaar beoordelen en verbeteren.

Kandidaat raadslid Jacqueline Wit is geboren in Anna Paulowna en woont al bijna 30 jaar in Obdam. In haar dagelijks werk ondersteunt en adviseert zij ondernemingsraden en cliëntenraden; medezeggenschap is haar drijfveer. Daarnaast is zij actief in het bestuur van beroepsverenigingen en eigenaar van kORt onderzoek en publicaties. Kwesties rondom ouderenzorg, veiligheid, en een ecologisch groenbeheer zijn voor Jacqueline essentieel en daar zal zij zich dan ook vol voor inzetten.

Ons programma kunt u lezen via https://okepartij.nl/programma/

Mogen wij op 21 maart a.s. op uw stem rekenen? 

Reacties