Op donderdagmiddag 1 februari jl. is er in het gemeentehuis gesproken met een tiental inwoners uit Spierdijk over het beeldkwaliteitsplan Noord Spierdijkerweg dat directe invloed heeft op de leefomgeving van deze inwoners. Aanleiding hiertoe was een raadsvoorstel dat op maandag 5 februari zou worden behandeld. Onze fractie was er, tot vreugde van de Spierdijkers, bij aanwezig en fungeerde in dezen als intermediair.

Het werd een open en emotioneel gesprek waaruit de conclusie werd getrokken dat het voorstel nog niet in de Raad besproken kan worden; het is simpelweg nog geen panklaar voorstel.

Een tiental Spierdijkers hebben gepleit voor hun leefomgeving en werden gehoord door Wethouder Knijn en de behandelend ambtenaar. Chapeau voor hen  overigens én voor de Spierdijkers die op een weliswaar emotionele maar ook heldere wijze hun standpunten kenbaar maakten.

Het gesprek heeft één ding onomstotelijk vastgesteld: door met open vizier het gesprek aan te gaan én werkelijk te luisteren naar wat de betrokkenen hierover te zeggen hebben, kan er een oplossing worden gevonden en kunnen juridische procedures worden voorkomen.

Voor a.s. maandag is het voorstel inmiddels waarschijnlijk officieel van de agenda gehaald en zal er verder worden gewerkt en verder worden gepraat teneinde een voorstel op tafel te krijgen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Spierdijkers bedankt voor het vertrouwen dat jullie onze partij en met name onze fractieleider gaven. Wethouder en ambtenaar dank voor de open wijze waarop jullie het gesprek aangingen.

Hieruit blijkt, wat de Ok(é) Partij betreft, maar weer eens dat inwoners, van welke kern dan ook, echt gehoord moéten worden over hetgeen hen direct aangaat.

Reacties