Jacqueline Wit is geboren in Anna Paulowna en woont al bijna 30 jaar in Obdam. In haar dagelijks werk ondersteunt en adviseert zij ondernemingsraden en cliëntenraden; medezeggenschap is haar drijfveer. Daarnaast is zij actief in het bestuur van beroepsverenigingen, terwijl zij tevens eigenaar is van kORt onderzoek en publicaties.

“Voor zover ik mij kan herinneren heb ik het altijd belangrijk gevonden dat mensen opkomen voor hun belangen en meedenken over verbeteringen, maar ook dat het niet altijd positief wordt ontvangen. Ik wil er graag aan meewerken dat de bewoners van de gemeente Koggenland actief betrokken worden en daarmee bijdragen aan een beter beleid.”

Waarom de Ok(é) partij?

“Omdat de Ok(é) partij een verlengstuk van de burger wil zijn, zich niet laat weerhouden om een eigen standpunt in te nemen en daar voor te gaan. Mijn eigen onafhankelijke opstelling en gedrevenheid passen daar, denk ik heel goed bij. Een ander belangrijk aspect is dat de Oké partij zich ook kritisch opstelt in het duale stelsel, terwijl naar mijn ervaring de landelijke partijen teveel automatisch de wethouders volgen.

Het voorstel van de Ok(é) partij voor een bemiddelingscommissie om confrontaties tussen de inwoners en de gemeente te beslechten, is mij uit het hart gegrepen. Klachtenprocedures duren veel te lang, termijnen worden al op voorhand verlengd. Ondertussen worden problemen alleen maar groter en uiteindelijk belandt men alsnog in een juridische strijd waar de overheid een grotere portemonnee heeft dan de burger. Een bemiddelingscommissie kan dat voorkomen.

De punten ouderenzorg, veiligheid, en een ecologisch groenbeheer zijn belangrijke onderdelen van het partijprogramma waaraan ik graag mijn medewerking verleen om deze vorm te geven.”

 

Reacties