Tot onze extreme verbazing lazen wij in het de meest recente editie van Koggennieuws, het reclameblaadje voor het college van Koggenland, een artikel met de intrigerende titel: “Een toekomstbestendig sportbeleid“.

Dat doet ons direct terugdenken aan de verhitte discussies in de raadszaal met de vertegenwoordigers van onze sportverenigingen die het niet eens waren met de door het college opgelegde en door de meerderheid van de raad, de coalitie, slaafs gevolgde uitknijpbeleid van hun verenigingen.

Het doet ook denken aan SV Zuidermeer die, mede door dat uitknijpbeleid, het water tot aan de lippen zag stijgen, de gymvereniging die 40% van de subsidie gekort zag worden en de andere talloze signalen van onvrede en nijpende situaties die ons bereikten.

Ook toen was het al duidelijk dat er vergrijzing optrad, ook toen was al duidelijk dat er meer individueel gesport werd, sportscholen belangrijker werden en alle andere symptomen voor wijziging van het sporttoneel die nu als aanleiding worden genoemd.

Maar toen werd er door deze, nu ontzettend trotse wethouder, uitsluitend ingezet op bezuinigingen en kon het haar geen moer schelen wat zulks zou gaan betekenen voor de leefbaarheid van onze kernen en voor al die vrijwilligers die ziel en zaligheid in deze verenigingen stoppen. Vanwaar deze plotselinge en radicale omslag? Heeft dat wellicht te maken met het feit dat we drie maanden voor de verkiezingen leven en de sportverenigingen veel potentiële kiezers als lid hebben ……?

Dit lijkt opnieuw een loze belofte waarvan de houdbaarheidsdatum slechts reikt tot vlak na 21 maart….en datgene wat de VSG als credo hanteert:

Monitor lokaal sportbeleid 2016 is faciliteren, activeren en inspireren

gauw vergeten zal worden.

Daarbij herinnerden wij ons bovendien dat een gedoogpartij binnen de raad van Koggenland, vlak voor de verkiezingen van 2014, aan de ijsclub in Ursem beloofde dat als zij in de raad zouden komen, zij zich hard gingen maken voor een nieuwe ijsbaan in Ursem! Een belofte die zij prompt vergaten toen ze als gedoogpartij gingen “optreden” zelden zijn de inwoners van Ursem zo kwaad geweest……….

Veel beloven en weinig geven doet een ieder in vreugde leven, maar hopelijk hebben onze inwoners een geheugen dat iets verder terug reikt dan drie maanden…….

Time for a change!

Reacties