Onlangs sloot Joop Schoutsen zich aan bij onze Ok(é) Partij. In de tussenliggende periode hebben wij hem leren kennen als een gedreven persoon met een scherpe analyserende blik.

Zo heeft hij zich in het CPO dossier verdiept en kwam met resultaatgerichte aanbevelingen die wij in de komende raadsperiode zullen toepassen, het was verfrissend om met hem te kunnen sparren omdat dit ook onze perceptie ten goede kwam.

Helaas is hij inmiddels tot de conclusie gekomen dat de politieke arena niet zijn gewenste werkveld is en hij het werk als kandidaat raadslid bovendien slecht kan combineren met zijn andere activiteiten.

Hij heeft zich echter bereid getoond ons in de toekomst graag terzijde te staan in  dossiers  waarbij specifieke kennis vereist is  en wij zullen daar graag gebruik van maken.

Wij bedanken Joop voor hetgeen hij in de achterliggende periode voor de Ok(é) Partij heeft gedaan en wensen hem alle goeds maar kijken ook uit naar de activiteiten die wij in de toekomst met deze sociale man zullen mogen uitvoeren.

Dit betekent echter wel dat wij, gezien onze ambitie, op zoek zijn naar nieuwe kandidaten. Kan jij je vinden in ons gedachtengoed (https://okepartij.nl/programma/) en heb jij de ambitie om –met ons- verandering in gang te brengen? Neem dan snel contact met ons op via htinorcenti@hotmail.com of 06-46590516.

Reacties