Gezinsuitbreiding!

Fractie en kandidaten van de OK(é) partij geven met blijdschap kennis van het feit dat de OK(é) familie is uitgebreid met adoptie egeltje Maria W. Shamata.

Maria verblijft momenteel bij het dierenopvangcentrum Bonte Piet in Midwoud; een instelling die bij ons warme gevoelens oproept door het fantastische werk dat de vrijwilligers daar verrichten.

Immers, een goede leefomgeving voor de mensen houdt ook in dat we oog moeten hebben voor de dieren die een onverbrekelijk deel uitmaken van onze wereld. We hebben aan een rondleiding, die we van deze fantastische mensen mochten krijgen, een enorme bewondering overgehouden voor deze stichting.

Maria is ziek en daardoor niet meer in staat te overleven in de vrije natuur. Wij zijn er echter van overtuigd dat dit vechtertje het gaat redden en op 8 april, op de grote egeluitzetdag in Het Streekbos op eigen kracht de strijd om het bestaan weer kan aangaan. Hoewel we stiekem denken dat het Streekbos misschien onze eigen achtertuin zou kunnen gaan worden als die door de Bonte Piet daarvoor goedgekeurd wordt.

Via dit medium zullen wij u regelmatig op de hoogte houden over hoe het onze Maria W. Shamata vergaat en u voorzien van actuele foto’s van ons meest knuffelbare fractielid. Wij zijn unaniem in onze mening dat wij veel liever haar foto boven ons bed hebben hangen dan die van sommige collega raadsleden. Oh ja… en was het niet een uitdrukking dat als je de mensen leert kennen, je (nog) meer van de dieren gaat houden?

Reacties