Er was eens…

Een gemeenteraad die in meerderheid gewend was het college en de ambtenaren te volgen. Zo ook bij een -volgens een drietal partijen te weten GBK, PvdA en OK(é)-  geweldig initiatief om bejaardenwoningen aan de Zuid Spierdijkerweg te bouwen.

Dat voorstel werd, op aangeven van het college op 25 november 2016, definitief de grond ingeboord zonder dat de (kleine) initiatiefnemer in de gelegenheid was gesteld om de argumenten, vergezeld van een stedenbouwkundig advies, gedegen toe te lichten.

De enige partijen die zich daartegen verzetten en aangaven dat dit niet zo kon waren de ridders van GBK, de koene edele jongelui van de PvdA en de (goedaardige) dwergen van de OK(é) partij. Zij stemden dan ook tégen de afwijzing van deze plannen.

De, als initiatiefneemster vermomde, tovenaar besloot het geschil voor te leggen aan de vergadering van oude magiërs, de Raad van State in het Haagse Bos. Hij nam daarmee een groot risico want de oude magiërs oordelen bijna altijd tegen tovenaars zoals onze projectontwikkelaar. Echter, een bliksemflits schoot door het firmament en misschien is het daaraan te danken dat de oude magiërs het besluit van de gemeenteraad met hun zwaard doorkliefden en naar de (ook toen al bestaande) prullenbak verwezen……..

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93037&summary_only=&q=

Anders gezegd, in het heden, de raad van Koggenland, lees de coalitie van CDA en VVD en W(elzijn) Koggenland heeft op 15 november, vanuit Den Haag, een forse en zeldzame  tik op de vingers gekregen.

En de dwergen van OK(é)? Die zijn blij en vinden daarmee weer een beetje van hun rechtsgevoel terug…….. Wie weet komt dat potentieel mooie complex voor onze ouderen er dan toch nog!

 

Reacties