Op mijn vakgebied is er de afgelopen dagen nogal wat te doen over het cadeautje dat Rutte III aan het buitenland wil schenken; de afschaffing van de dividendbelasting die volgens het VVD / CDA en het kabinet, essentieel zou zijn om buitenlandse bedrijven in Nederland te houden.

Dat gaat onze samenleving dus ook u, meer dan 1,4 miljard kosten, over potverteren gesproken………….

Waarom? Ja, dat kabinet Rutte III flink zou gaan uitdelen, was al bekend. De lasten gaan met miljarden omlaag, maar ook buitenlandse aandeelhouders  krijgen een flink cadeau, al weet niemand waarom.

Het stond namelijk in geen enkel verkiezingsprogramma, maar wordt nu wel regeringsbeleid. De belasting die een bedrijf betaalt over de winst van aandeelhouders, is er straks dus niet meer. ‘Er zijn altijd organisaties die er voor pleiten en die lobby is extreem succesvol geweest’, weet GroenLinks-voorman Jesse Klaver. ‘Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat het in geen enkel verkiezingsprogramma staat. Iemand heeft ze toch op het idee gebracht.’

Lobbyen en de VVD; een ongezonde combinatie voor Nederland lijkt wel……

En Rutte? Die houdt zijn kaken stijf op elkaar over de reden waarom deze maatregel is opgenomen in het regeerakkoord.

Iemand die in ons vakgebied zijn sporen heeft verdiend, te weten oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend, legt de vinger exact op de zere plek. Vermeend zegt dat er geen enkele studie is die dat standpunt kracht bij kan zetten. Integendeel, er is bijna niets te vinden dat het kan bevestigen. Als je kijkt naar de belastingverdragen die we hebben gesloten en naar hoe andere landen beleggers compenseren, dan gaat een groot deel niet naar de beleggers maar naar de schatkist van andere landen. Dit is een hele dure maatregel waarbij je een cadeau uitdeelt aan andere landen.

Als je naar het internationale vestigingsklimaat kijkt, dan gaat het over een beperkt aantal bedrijven dat er van profiteert. Als je dat wil doen in Nederland en je geeft het geld toch weg, dan kun je het beter aan het midden- en kleinbedrijf geven door middel van lastenverlaging. Dan trek je ook vanuit het buitenland nieuwe bedrijven aan.

De vraag is echter in hoeverre we ons dat kunnen veroorloven. Als je nagaat dat volgens geruchten, die ons vanuit de tweede kamer via de SP fractie bereiken, de inmiddels bekende herfstcirculaire, waarbij de uitkeringen vanuit het gemeentefonds, ook die aan onze gemeente worden vastgesteld, aangeeft dat de komende uitkeringen sterk zullen worden verminderd hebben wij zo onze twijfels……

En dat terwijl de mei circulaire juist als zeer meevallend moest worden gezien.

Overigens heeft de Koggenlandse wethouder, van der Pol (VVD), deze wetenschap nog niet met ons gedeeld we zijn in gespannen afwachting…………

De gaten in de begroting 2018 lijken zich nu al  te openbaren. Inmiddels zal de wethouder Kamerstuk  34.552 nummer 87 wel hebben gelezen nu we haar die op een presenteerblaadje hebben aangeboden tijdens de raadsvergadering van 6 november jl. Zij moet dan tot de conclusie zijn gekomen dat wij van meet af aan gelijk hebben gehad in de discussie over de Vennootschapsbelasting. Daar hebben we nu echter niets meer aan, met de oplossingen die we al in 2015 hebben voorgesteld is niets gedaan met als resultaat dat het woningbedrijf Koggenland, eigenlijk alle inwoners van Koggenland, meer dan 1.5 miljoen euro gaat kosten. Jammer dat je geen diploma’s moet hebben om wethouder te worden………

Reacties