Er is veel te doen rondom de mogelijke verlegging van de laagvliegroutes over de Kop van Noord-Holland en West-Friesland en de kans is groot dat u onze zorgen deelt. Wellicht heeft u zelfs de petitie (https://petities.nl/petitions/stop-geen-laagvliegroutes-boven-west-friesland?locale=nl) ondertekend die de Ok(é) Partij, samen met de andere aangesloten partijen van de Sociaal Progressieve Samenwerking, heeft geïnitieerd.

Verwonderlijk vinden wij het dat de lokale politiek in de gemeente Koggenland onze zorgen niet lijkt te delen. Opnieuw was de Ok(é) Partij de enige partij die vragen heeft gesteld aan het college over dit precaire onderwerp. Antwoorden die ons inmiddels zijn ‘beantwoord’… Leest u mee?

Wij vroegen het college of zij door het Rijk of een andere organisatie op de hoogte gebracht is van het voornemen de laagvliegroutes over de Kop van Noord Holland en West-Friesland te verleggen. Indien dat het geval is, willen wij graag weten door wie het college is geïnformeerd en hoe zij daarop heeft gereageerd. Het college liet ons weten dat dat bij brief van 28 september 2017 is geschied door  de voorzitter van overlegorgaan VVRE West-Friesland. Het college heeft vervolgens staatssecretaris Dijksma per brief gevraagd om meer informatie over gewijzigde vliegroutes. Over een eventuele reactie van de heer Dijksma wordt niet verder uitgeweid.

Wij vroegen het college bovendien of zij bekend is met de negatieve effecten op en de gevolgen voor de inwoners op het gebied van gezondheid, geluidsoverlast en veiligheid en wat zij gaat doen om haar inwoners daartegen te beschermen. Deze vragen zijn, door het college, eveneens gesteld aan de staatsecretaris. Hoe de reactie van de staatsecretaris luidt, blijft ook hier onduidelijk.

Vervolgens vroegen wij het college of zij voornemens is de samenwerking te zoeken met de WF7, teneinde de ambitie om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van het land te behoren, in stand te houden en hoe zij dit gaat doen. Het college vertelde ons dat zij inderdaad de samenwerking met de WF7 heeft opgezocht en dat er een gezamenlijk contact is gelegd met staatssecretaris Dijksma en het Ministerie van IenM.

Natuurlijk wilden wij ook graag weten of het college bekend is met de effecten van de voorgenomen laagvliegroutes over het IJsselmeer vanuit de richting West-Friesland. Hier herhaalt het college de vragen die schriftelijk aan de staatsecretaris zijn gesteld.

Op onze vraag naar het voornemen om het aantal stiltegebieden in onze gemeente omlaag te brengen en de samenhang die dat heeft met de nieuwe aanvliegroutes, meldde het college dat het mogelijke voornemen van de provincie om het aantal stiltegebieden te beperken, voortvloeit uit een advies van de Natuur en Milieufederatie aan de provincie Noord-Holland. In dit advies gaat de Natuur en Milieufederatie slechts in algemene termen in op het aspect vliegverkeer. De vluchthaven Lelystad en toekomstige ontwikkeling daarvan komen in het rapport niet ter sprake.

Wij, als OK(é) Partij zijn van mening dat de  beantwoording  van -met name het hoofdstuk “stiltegebieden”- kenmerkend is voor de  TE argeloze houding van het college. Wij geloven namelijk niet in toeval. Stiltegebieden schrappen komt wel heel goed uit voor aanvliegroutes die op deze wijze veel meer vrij spel krijgen.

Kortom, wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er nog heel veel onduidelijkheden zijn met betrekking tot dit voornemen en over de effecten op u, als inwoner van onze regio. Wij blijven echter alert, wij blijven kritisch, wij blijven vragen stellen en wij blijven u (vooral!) op de hoogte houden!

Voor het meest actuele nieuwsbericht (NHD 2 november 2017: ‘West-Friese gemeenten tegen vliegroutes Lelystad Airport’ klikt u hier: http://www.nhnieuws.nl/nieuws/214466/West-Friese-gemeenten-tegen-vliegroutes-Lelystad-Airport.

Reacties