De soap, rondom het vliegverkeer boven West-Friesland, wordt allengs schimmiger. Inmiddels is gebleken dat Schiphol ernstig heeft gesjoemeld met de overlastwaarden in de MER (M(ilieu) E(ffect) R(apportage). Dit heeft inmiddels geleid tot het vertrek van topman Jos Nijhuis. Naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling bericht de Telegraaf vandaag als volgt:

“Verrassing
Tegelijkertijd is de aanleg van de overloopluchthaven in Lelystad uitgedraaid op een juridisch, organisatorisch en maatschappelijk wespennest. Het was de bedoeling om vakantievluchten uit te plaatsen van Schiphol naar Lelystad, maar dat is veel te laat ingezet en het is nog steeds niet duidelijk of dit wel kan. Deze week moest staatssecretaris Dijksma, na onderzoek van actiegroepen, toegeven dat er onvolkomenheden in de milieueffectrapportage zijn geslopen. Dit alles leek van de Schiphol-topman af te glijden, omdat zijn termijn toch nog maar een jaar doorliep. De
aankondiging dat hij al over een paar maanden vertrekt, kwam daarom gisteren als een verrassing.

Bezoedelen
‘We eisen dat de milieueffectrapportage van Lelystad wordt overgedaan en dat de opening van Lelystad Airport in april 2019 wordt uitgesteld, totdat het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingericht. We worden nu belazerd met al die foute berekeningen’, vindt Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel.”

Het zal u niet verbazen dat, zoals veelvuldig het geval is, de OK(é) fractie als enige in de gemeenteraad van Koggenland, vragen over deze kwestie heeft gesteld aan het college. Zoals u van  ons gewend bent, willen wij namelijk al in een vroegtijdig stadium  op de bres springen voor de belangen van  onze inwoners. Bovendien heeft het bewaren van de rust in onze groene gemeente voor ons hoge prioriteit. Op onze vragen aan het college hebben wij overigens nog geen antwoord ontvangen.

Staatsecretaris Dijksma heeft overigens aangegeven dat de HELE M(ilieu) E(ffect) R(apportage) over moet, dus blijkbaar hebben we in onze vraagstelling juist aangevoeld dat er sprake kon zijn van enige sjoemelarij vanuit Schiphol. En dat heeft Nijhuis nu dus de kop gekost.

En, geloof het of niet, Jos Nijhuis is lid van de VVD en in dat kader wekt het geen verwondering dat hijzelf al eerder “worstelde” met de kostenbeheersing op grote bouwprojecten. Dit leidde een paar jaar geleden tot een extern onderzoek door accountantskantoor KPMG en procedures om de aannemers beter onder de duim te houden.

VVD en integriteit het blijven onverenigbare begrippen lijkt het wel……

De petitie die wij, in SPS verband, over dit onderwerp zijn gestart, is inmiddels bijna 3.500 keer ondertekend en ook uw ondertekening kunnen wij natuurlijk nog goed gebruiken!

https://petities.nl/petitions/stop-geen-laagvliegroutes-boven-west-friesland?locale=nl

Wij, als OK(é) fractie, doen in ieder geval ons uiterste best om, samen met de rest van de West-Friese (SPS)  partijen én verschillende partijen in de Provinciale Staten met een hart voor onze inwoners, te voorkomen dat deze soap eindigt in een treurspel voor de toekomstige generaties West-Friezen, steunt u ons daarin?

Reacties