In ons vorige artikel, ‘beloofden’ wij het al en hier zijn ze dan, onze ‘harde noten’ m.b.t. het regeerakkoord.

Om te beginnen natuurlijk die vermaledijde verhoging van de BTW. Terwijl het bedrijfsleven minder winstbelasting gaat betalen krijgt de burger een verhoging van de BTW om de oren, waarmee de wekelijkse boodschappen fors duurder worden. Ook de energienota lijkt met 200 euro per jaar, flink hoger uit te vallen.

Vooral mensen met een laag inkomen gaan hier de dupe van zijn. Natuurlijk, we ‘voelen’ deze maatregelen allemaal in de portemonnee, maar waar voor de midden en hoge inkomens er dan weer een belastingmaatregel tegenover staat, die voor hen gunstiger uitpakt, lijken de laagste inkomens daar echter niet van te profiteren.

Na de verkiezingsuitslag kon menigeen al bevroeden dat er een ruk naar rechts aan zat te komen en de huidige plannen van het nieuwe kabinet, bevestigen dat. De boodschap is weliswaar dat we  allemaal delen in de groei. Dat lijkt alleen niet te gelden voor de minstverdienenden onder ons.

Nog meer ‘noten’:

  • De aanvulling op de Wet Normering Topinkomens (WNT3) dat ervoor moest zorgen dat 700 overheids- en semioverheidswerknemers in de toekomst  niet meer dan een minister verdienen  is inmiddels al geschrapt. Fijn voor de vrinden van Rutte, maar ons een doorn het in oog!
  • En dan de grote goocheltruc met extra geld versus latere bezuinigingen in de Zorg. Met een groot gebaar werd er nog kortgeleden, na veel ophef, extra geld vrijgemaakt voor de verzorgingshuizen. Het lijkt er echter op dat dit bedrag met de grootste vaart –middels bezuinigingen- ook weer teruggehaald gaat worden.
  • Schiphol mag verder groeien…. Tja, hoe wij daarover denken, zal u genoeglijk bekend zijn.

Gaat ‘iedereen’ er uiteindelijk op vooruit zoals ons werd voorgeschoteld? Dat wagen wij te betwijfelen… Zo zijn wij er van overtuigd dat gepensioneerden en mensen met een uitkering er juist op achteruit gaan en laten dat nou nét die groepen kwetsbaren zijn die onze steun zo hard nodig hebben..

Waar hadden wij dan op gehoopt (wellicht tegen beter weten in…

Ook voor de landelijke politie hadden wij graag verandering gezien, maar dan een geheel andere dan die wij nu krijgen voorgeschoteld. Wij zagen graag een verandering door te kiezen voor de zekerheid van een vast contract in plaats van de onzekerheid van flexcontract op flexcontract. Voor betaalbare woningen en goede zorg zonder eigen risico, het stoppen met werken op 65-jarige leeftijd zodat ouderen kunnen genieten van hun oude dag en er meer banen voor jongeren beschikbaar komen.

Ook de ouderen met alleen een AOW en klein pensioen worden onevenredig zwaar belast want het 6% tarief is alleen bestemd voor de eerste levensbehoeften zoals voedsel  dat dus zwaarder drukt op het budget van de minstverdienenden, waarom geen verhoging van het “luxe”tarief van 21% waar om dezelfde opbrengst te krijgen, slecht een tariefsverhoging van 1 of 2 % nodig was geweest? Daarbij, als ze altijd spaarzaam zijn geweest en hun hypotheek al hebben afgelost, worden ze dubbel gepakt omdat de vrijstelling van het huurwaardeforfait wordt afgebouwd en ze nu moeten gaan betalen omdat ze spaarzaam zijn geweest ………

Kortom, samen bouwen aan een rechtvaardige samenleving waar we naar elkaar omkijken en de lasten beter verdeeld worden. Waar we niet kiezen voor het belang van enkelen, maar kiezen voor elkaar. Dát is waar wij, als Ok(é) Partij voor staan, maar wat wij helaas niet terugvinden in de landelijke politiek.

 

 

Reacties