Schokland….

Machteloosheid overvalt ons wanneer wij het artikel lezen over wat de inwoners van Scharwoude te wachten staat en over wat er achter de schermen speelt met betrekking tot de komst van de Oeverdijk. De inwoners van Scharwoude krijgen de Oeverdijk als het ware ‘voor hun deur’. Een enorm schiereiland van maar liefst 1,3 km. breed en ruim 150 meter diep met daarvoor een dijk van 1,70 meter hoog komt tegen de oever van hun mooie dorp. Hiermee verliezen zij het directe contact met het Markermeer.

De inwoners van Scharwoude zijn echter als het ware al ‘verkocht’. Het college van Koggenland heeft namelijk besloten geen afkeurende of alternatieve zienswijze in te dienen met betrekking tot dit ‘plan’ waar de inwoners van Scharwoude zó tegen zijn; de komst van de Oeverdijk. Het college is overstag gegaan voor de stelling van de Alliantie dat het, in onze ogen goede alternatief, van de Scharwoudenaren te duur en dus onhaalbaar zou zijn!

Wij, van de Ok(é) Partij, hebben met stijgende verontwaardiging geluisterd naar onze collega’s die zich daar al bij voorbaat bij neerleggen en eigenlijk alleen maar willen weten hoe ze dat zó aan de Scharwoudenaars gaan ‘verkopen’ zodat het hen geen stemmen kost bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Wij voegen daar nog aan toe dat deze hele operatie, in het kader van de juridische context van de crisis en herstelwet moet worden gezien. Het staat ons voor dat de raad van Koggenland een dwingende (afkeurende) motie om een negatieve zienswijze in procedure te brengen zou moeten aannemen waarin de oplossing van de Scharwoudenaren als enig juiste uitvoeringsvariant  genoemd wordt. Dat heeft weliswaar geen beslissende werking, maar dwingt de Alliantie wél tot herbezinning op straffe van een vertraging en juist zo’n vertraging zou de Alliantie tot concessies kunnen bewegen. Waarom steunen onze collega’s in de raad de inwoners van Scharwoude niet, is de vraag die wij niet beantwoord krijgen. Wij voelen ons (opnieuw) als ‘roepende in de woestijn’ in deze kwestie.

Ter illustratie delen wij een stuk uit dit Presidium met u:

  1. Bespreking advies werkzaamheden Dijk Scharwoude

In aansluiting op de informatieavond met de Alliantie Markermeerdijk wordt aangegeven dat een Gesprek met de belangengroep Scharwoude voldoende is. De Alliantie wordt daar ook bij uitgenodigd. Een Gesprek op locatie is daardoor niet nodig. Het Gesprek wordt geagendeerd voor dinsdag 17 oktober. Een raadsvoorstel volgt nog. Daarin wordt het proces aangegeven en de status van de adviesaanvraag in het besluitvormingstraject. Het onderwerp komt dan in het Debat en het Besluit van 6 november.

Kortom, men is van mening dat het beter is e.e.a. in  het gemeentehuis te laten plaatsvinden omdat er dan minder ‘lastige inwoners’ te verwachten zijn………. Maar…. sorry inwoners van Scharwoude, het besluit is al genomen,  deze bijeenkomst is slechts voor de Bühne….

Al dat werk dat u, Scharwoudenaren hebben verricht, niet alleen voor nu maar meer nog voor de generaties die nog gaan volgen om te komen tot alternatieven die het karakter en de ziel van Scharwoude niet zo erg aantasten als deze gruwelijke plannen, kunnen inderdaad in het afvalputje, alternatieven waar wij als  Gemeente Koggenland desnoods nog een financiële bijdrage aan kunnen leveren om de Alliantie over de streep te trekken.

Voor de goede orde het standpunt van onze OK(é) fractie is zoals die altijd al geweest is, geen uitvoering van de werkzaamheden zonder een breed gedragen instemming van de inwoners van Schokland, oh pardon, Scharwoude.

Mensen, hier wordt geschiedenis geschreven. De honderden jaren oude band tussen Scharwoude en het IJsselmeer, Markermeer wordt met deze plannen definitief verbroken.

Soms schamen wij ons lokaal politicus te zijn en dit gaat zo’n gebeurtenis worden…

 

 

Reacties