Natuurlijk hebben ook wij mee dan voldoende kritiek op de plannen van het nieuwe kabinet. Er zijn echter ook enkele lichtpuntjes en laten wij ons –in dit stuk- daar nu eens even op richten en maakt u zich geen zorgen, wij vallen niet plotseling van ons geloof….kritische noten gaan wij ook nog kraken!

Maar eerst: Rutte3 met een wijziging op de Wet gemeenschappelijke regelingen. De besluitvorming in deze samenwerkingsverbanden moet transparanter en laat dat nu precies zijn wat wij al sinds mensenheugenis aangeven…

Bovendien meent het nieuwe kabinet dat gemeenten, bij gemeenschappelijke regelingen, kunnen samenwerken bij het uitvoeren van hun taken. Daar kan het bijvoorbeeld gaan om een gezamenlijke huisvuildienst (CAW). Veel gemeenteraden krijgen maar moeilijk grip op dergelijke constructies, waarbij de democratische controle op afstand staat.

De 20 euro grof vuil is daar een voorbeeld van…….. Het aankomende kabinet wil daarom deze wet aanpassen. De besluitvorming moet transparanter en ‘betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen’, schrijven de vier partijen in het regeerakkoord.

Ook gaat het kabinet door met de benoemingswijze van de burgemeester en met de Wet open overheid. Mogen wij hoop hebben?

We blijven het voor u volgen en komen erop terug zodra er meer bekend is!

 

Reacties