De Ok(é) Partij heeft met man en macht geprobeerd de kwestie rond de 20 euro heffing voor het ophalen van grof vuil in Koggenland op de agenda te krijgen. Bovendien hebben wij, terwijl de andere partijen comfortabel in het pluche achterover leunden, schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het doet ons deugd dat de gemeenteraad van Hoorn unaniem een motie heeft aangenomen die er voor moet zorgen dat het CAW-besluit wordt ingetrokken. Bovendien zijn wij trots op onze voortrekkersrol in het protest rond deze kwestie. Toch vragen wij ons af: ‘Waarom lukt dat in Hoorn wel?’ Enfin, ondanks het feit dat wij ons soms ‘als een roepende in de woestijn’ voelen, gaan wij onverminderd door met het opkomen voor uw belangen. Het zit nu eenmaal in onze genen…

Wethouder Theo van Eijk (CDA) zal woensdagavond namens Hoorn het woord voeren bij de vergadering van het algemeen bestuur van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland en dit kenbaar maken. Van Eijk stelde dat het Hoornse college ’heeft gefaald’ door de raad niet bij het omstreden besluit te betrekken.

Een door acht fracties ingediend verzoek om een interpellatiedebat werd ingetrokken omdat een van de twee wethouders die bij het CAW-besluit betrokken waren, Judith de Jong (PvdA), recent is opgestapt. In een dergelijk debat worden bestuurders ter verantwoording geroepen en dat kan nu niet meer.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/hoorn-enkhuizen/raad-hoorn-unaniem-besluit-over-20-euro-voor-grofvuil-intrekken

Reacties