Er is de afgelopen dagen al veel geschreven over ons protest tegen de voorgenomen aanvliegroutes over de kop van Noord-Holland en West-Friesland. Een voorgenomen –substantiële- toename in laagvliegroutes boven onze gemeenten is het gevolg van de wens van Luchthaven Schiphol om een toename van lijn- en vrachtvluchten te realiseren. Daardoor is er minder plek voor vakantievluchten. Een uitbreiding van vliegveld Lelystad en de verplaatsing van een belangrijk deel van de vakantievluchten naar Lelystad, moeten Schiphol die gelegenheid bieden.

De communicatie en informatie rondom deze ingrijpende wijzigingen, is dramatisch en de weinige informatie die, na onderzoek, te vinden valt, toont tegenstrijdigheden. Zo zijn, in een factsheet van Lelystad Airport, de toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad Airport te vinden. Op deze sheet lijkt het erop dat de vliegroutes niet over West-Friesland zullen gaan. Echter, een andere sheet, die ons onder ogen kwam, geeft het tegengestelde aan.

Enfin, niet alleen de laagvliegroutes op zich, maar ook de gebrekkige communicatie en informatie vinden wij, als Ok(é) Partij volkomen onverteerbaar. Derhalve gaan wij het college van de Gemeente Koggenland de volgende vragen stellen:

Is uw college door het Rijk of een andere organisatie op de hoogte gebracht van het voornemen van het verleggen van de laagvliegroutes over de kop van Noord-Holland en West-Friesland en zo ja, wanneer bent u daarvan op de hoogte gebracht en wat was uw reactie?

Indien de laagvliegroutes verlegd worden en de vakantievluchten laag over Enkhuizen en West-Friesland zullen gaan vliegen, is er dan bij u bekend wat de negatieve effecten op en de gevolgen voor onze inwoners zijn op het gebied van gezondheid, geluidsoverlast en veiligheid? Wat gaat u doen om ons daartegen te beschermen?

De ambitie van de WF7 is om binnen een aantal jaren tot de top 10 van de meest       aantrekkelijke regio’s van het land te behoren. Mochten de laagvliegroutes over de regio West-Friesland gaan, dan zal dit het leefklimaat maar ook het toeristisch klimaat drastisch verslechteren. Gaat u met de WF7 samenwerking zoeken om deze ambitie in stand te houden en hoe gaat u dit doen? Is bekend wat de effecten zijn op deze ontwikkeling als de laagvliegroutes over het IJsselmeer vanuit de richting West-Friesland zullen lopen ?

Ook de andere partijen uit het Sociaal Progressie Samenwerkingsverband West-Friesland, stellen soortgelijke vragen aan het college in hun gemeenten.

Zodra wij antwoord hebben op onze vragen, zullen wij u daar uiteraard direct over informeren!

Heeft u de petitie al ondertekend? Samen staan wij sterk! https://petities.nl/petitions/stop-geen-laagvliegroutes-boven-west-friesland?locale=nl

 

Reacties