U weet ongetwijfeld dat wij, als Ok(é) Partij, zijn aangesloten bij het Sociaal Progressieve Samenwerkingsverband (SPS). Samen met de andere partijen die deel uitmaken van het SPS, zijn wij een petitie aan het voorbereiden tégen het voornemen om vanaf 2019 veel meer vliegtuigen over onze West-Friese gemeenten te laten vliegen.

Kortom:

Wij zeggen NEE tegen laagvliegend luchtverkeer boven West-Friesland en de kop Noord-Holland

Vanaf 2019 stijgen en dalen massa’s vliegtuigen over de regio’s West-Friesland en de kop van Noord-Holland van en naar het vergrote vliegveld in Lelystad. Zes keer per uur, Met donderend geraas, op minder dan 2 kilometer hoogte en dat elke 10 minuten.

In De Sociaal Progressieve Samenwerking West-Friesland hebben diverse gemeentelijke politieke partijen met een sociaal hart zich verenigd. De partijen die deel uitmaken van SPS staan nu mét elkaar op en roepen STOP! Steunt u ons in deze actie?

SPS WF ofwel Ok(é) Partij Koggenland, PWF Medemblik, SP Hoorn en West-Friesland Oost, OP Stede Broec en Progressief Drechterland roepen inwoners, ondernemers, boeren, natuur- & landgoedbeheerders en bezoekers van deze regio’s op tot ondertekening van onze petitie. Wij constateren dat laagvliegen boven West-Friesland en de kop van Noord-Holland leidt tot onnodige toename van de geluidshinder voor bewoners, recreanten en natuur.

Wij hebben bovendien geconstateerd dat er geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laagvliegen op deze aspecten en dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn geïnformeerd over deze laagvliegroutes.

Schiphol Group en het Rijk gaan onze regio’s verkwanselen en dat laten wij niet gebeuren!!

Wij verzoeken derhalve de Tweede Kamer om de geplande vliegroutes boven West-Friesland direct te schrappen en Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid als eerste prioriteit op te nemen. Wij verzoeken de Tweede Kamer bovendien om de uitbreiding van Schiphol te stoppen, waardoor uitbreiding van vliegveld Lelystad overbodig wordt.

Morgen (dinsdag 19 september a.s.) informeren wij u over hoe u ons kunt steunen. De url naar de petitie komt dan online!

 

 

Reacties