Uit hoofde van mijn beroep moet ik veel juridisch beschouwende artikelen lezen en dit trok vandaag mijn aandacht:

‘Soms moeten grondrechten worden beperkt om het geheel aan rechten overeind te houden. De sleutel ligt in de balans. We moeten op cruciale momenten het hoofd koel houden.’ Frits Bakker (voorzitter Raad voor de rechtspraak) toont zich een realist tijdens zijn toespraak op een bijeenkomst van presidenten van Europese gerechtshoven, eerder deze week in ”s-Hertogenbosch. Onderwerp van gesprek is onder andere rechtsstatelijke waarden en de invloed van anti-terrorismemaatregelen op de rechtsstaat.

Wat heeft deze wollige taal met Koggenland te maken zult u denken? Eigenlijk is Koggenland een wereld op zich en of het nu Nederland is of Koggenland, in dit geval lijken deze woorden ook direct betrekking te hebben op bijvoorbeeld Obdam.

Het is dus dichterbij dan u denkt, denk eens aan de dakspringer van Obdam, een heleboel terechte emoties van omwonenden die direct met zijn agressie worden geconfronteerd, kinderen die bang zijn en die beschermd moeten worden, tegen elke prijs vinden velen. Een gemeente die zwijgt en niet informeert over wat er precies aan de hand is en over het waarom een gemeente in zo’n geval niets kan doen omdat er nu eenmaal wettelijke regels zijn die het individu moeten beschermen. Ons verzoek om een informatiebijeenkomst te beleggen wordt afgewezen, een informatiebrief kan er niet af……terwijl er in Berkhout, waar ook maatschappelijke onrust ontstaat  door een politie inval, wél meteen een brief de deur uitgaat.

Ik heb tandenknarsend de emoties gelezen van de inwoners van Obdam. Tandenknarsend omdat ik er niets aan kon doen maar wel heel goed kon voelen wat het met je doet als je kind huilend wakker wordt omdat er een bewezen alcohol en drugsmisbruiker op je deur bonkt……

En hoe je je in de steek gelaten voelt omdat de gemeente niets van zich laat horen en je niet weet hoever de “patiënt” zal gaan. Word je wel serieus genomen als je in Obdam woont? zou ik mezelf dan afvragen……..

En dan komt Frits Bakker met de vraag of (ik vertaal het naar mijn eigen woorden en toegespitst op Obdam) het grondrecht van een psychiatrisch patiënt mag worden beperkt om de veiligheid van de omgeving te beschermen?

De Ok(é) partij weet het antwoord op die vraag wel te geven, JA,  de veiligheid van onze  inwoners gaat boven alles! maar we voelen ons als een roepende in de woestijn ……..

Vragen blijven, de man in kwestie is inmiddels uit huis gezet. Waar is hij nu? Zwerft hij op straat of is hij wellicht EINDELIJK opgenomen en dus geen gevaar meer voor Obdam? Waarom horen we niets?

In agendapunt actueel van de raadsvergadering Koggenland van aanstaande maandag gaan we vragen om antwoorden. Onze vragen kunt u hier lezen en de antwoorden natuurlijk ook. Sorry, maar dat is het enige dat we als raadslid nu voor u kunnen doen, proberen om een eind te maken aan de onzekerheid. Voor hardere maatregelen is een raadsmeerderheid nodig en die is er gewoonweg niet……

Soms is het klote om raadslid te zijn……..

Overigens heeft de Burgemeester ons op het hart gedrukt u te zeggen dat hij altijd bereid is om u individuele vragen persoonlijk op het gemeentehuis te beantwoorden. Enfin, bij dezen ……..

Jim Molet

Reacties