CAW vliegt uit de bocht…

Gisteravond (7 september jl.) vond er een extra Raadsvergadering plaats in Medemblik. Deze vergadering stond in het teken van het gewraakte voornemen van het CAW om inwoners 20 euro in rekening te gaan brengen, telkens wanneer zij grof vuil opgehaald willen hebben.

Wij, als Oké-Partij hebben direct stevig stelling genomen tégen deze voorgenomen maatregel en zochten de samenwerking met diverse andere partijen in West-Friesland. Die kwamen uit Medemblik en Hoorn; helaas niet vanuit onze eigen gemeente. Zo werd een stevig kader gevormd van gemeentelijke politici die bereid waren zich uit te spreken tégen de 20 euro regeling.

Eerder was het effect van ons protest al dat de maatregel ‘voorlopig’ in de koelkast zou worden gezet en men eerst de juridische gronden zou onderzoeken. Enfin, die zijn er niet, zoals de Oké-Partij al eerder stellig beweerde. Dat is gisteravond opnieuw bevestigd. Wethouder Hans Tigges (Medemblik) is inmiddels tot diezelfde conclusie gekomen. Deze zoveelste kwestie heeft overigens een meer dan negatieve houding jegens het CAW veroorzaakt en de gemeenteraad van Medemblik heeft eerder reeds te kennen gegeven deze ‘samenwerking’ het liefst te willen beëindigen. Ook in Hoorn en Enkhuizen gaan vergelijkbare geluiden op. Waar blijft onze eigen gemeente Koggenland?

Hans Tigges: “Het CAW heeft geen enkele meerwaarde”. Deze mening delen wij overigens van harte. Wij kunnen u nu reeds verklappen dat wij in ons verkiezingsprogramma stevig inzetten op uit het CAW stappen en een alternatief vinden voor het ophalen van huisvuil. Wij zijn van mening dat het in eigen beheer ophalen, in samenwerking met omliggende gemeenten, een serieus alternatief vormt voor de dictaten die HVC onze belangenbehartigers denkt te kunnen opleggen en daar -tot nu toe- ook de ruimte voor kreeg. We wachten het onderzoek, dat Medemblik medio december 2017 zal hebben afgerond, met zeer veel belangstelling af.

Jim Mollet: “Het moet afgelopen zijn met de ongebreidelde verhoging van de afvalstoffenheffing, het niet serieus nemen van klachten en alle nevenactiviteiten met óns publiek geld…..”

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en spreken nú alvast onze dank uit richting de raadsleden van Medemblik (en Anneke van der Geest in het bijzonder), voor al hun inspanningen om CAW HVC te ontmaskeren. Wij hopen dat de inwoners van Koggenland daar ook van zullen profiteren!

Reacties