CAW en de 20 euro extra..

Gisteravond kwamen, tijdens de speciale raadsvergadering in Medemblik, de vertegenwoordigers van alle politieke partijen in West-Friesland met een sociaal hart, bij elkaar om tijdens een maaltijd met elkaar te overleggen wat we nu precies gaan doen om het asociale plan van de ‘20 euroheffing’ definitief van tafel te krijgen.

Zoals wel vaker voorkomt bij dergelijke kwesties, is het vanuit de Gemeente Koggenland alleen de Oké-Partij die aansluit bij dit collectief.

Misschien weet u het nog ? Van mijn voormalig fractiegenoten mocht ik mij er niet mee bemoeien. Wij kregen echter zoveel (positieve!) reacties op ons optreden en het vooruitzicht van een proefproces, dat wij het niet met ons sociale geweten konden rijmen om achterover te gaan zitten en de andere partijen in West-Friesland de kolen uit het vuur te laten halen. Anderen kunnen dat blijkbaar wel………

Waar gaat het eigenlijk om? Na onze aankondiging van een eventueel proefproces kwam het CAW met een primaire juridische onderbouwing. De 20 euro heffing -bovenop de afvalstoffenheffing- is gebaseerd op artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling en zou een maatregel zijn in het belang van de bescherming van het milieu.

Nu weet het CAW ook wel dat dit in feite klinkklare nonsens is. Hoe zou een dergelijke heffing kunnen bijdragen aan een beter milieu? Je loopt immers een zeer groot en reëel risico dat mensen zullen zeggen: “Ik ga die 20 euro niet betalen ik dump het vannacht wel ergens.”

Het CAW is daar vanzelfsprekend ook van doordrongen en zegt toe stortplaatsen langer open te houden, aanhangwagens ter beschikking en nog meer -zo op het eerste gezicht- sympathieke maatregelen.

Binnen het bestuursrecht geldt echter, als vaste jurisprudentie, dat je elke maatregel op zich moet bekijken en dus:

  • 20 euro heffen bovenop de afvalstoffenheffing;

en

  • het langer openhouden van de stortplaatsen et cetera.

Eigenlijk zegt het CAW daarmee: “We weten wel dat die 20 euro niet in het belang van het milieu is en dat we die dus, buiten de gemeenteraden om, niet mogen heffen, maar in combinatie wordt het negatieve effect van 1 gecompenseerd door 2.

Je moet echter punt 1 en 2 als afzonderlijke maatregelen zien en dus kan het juridisch volstrekt niet door de beugel. Feitelijk geeft het CAW daarmee toe dat punt 1 negatief is en wordt gecompenseerd door 2. Enfin, negatief en positief is nul…..dus er is geen enkele basis. Maar waar gaat het werkelijk om is de vraag waar het grote gevaar schuilt achter deze (stiekeme) maatregel?

Wanneer we dit als politieke partijen negeren en dus de kosten voor de burger, buiten de afvalstoffenheffing om, direct betalen aan het CAW, dan heeft HVC (die immers op de achtergrond probeert zoveel mogelijk geld van het CAW te krijgen) een vrijbrief om via het CAW allerlei “kosten” direct op de West-Friese burger te verhalen en te besteden aan projecten die helemaal niets met het zo goedkoop en effectief mogelijk ophalen van ons huisvuil te maken hebben.

Binnenkort gaat u dan wellicht zelfs betalen voor de afvalbakken en gaat de gemeente misschien wel een bedrag in rekening brengen voor het gebruik van het stuk openbare weg waar u uw afvalbakken op de ophaaldag neerzet.

Wanneer u genoeg verdient om dat allemaal te kunnen betalen zal het u misschien niet zoveel kunnen schelen. Er zijn echter legio gezinnen en alleenstaanden die elke maand opnieuw de touwtjes aan elkaar moeten knopen. Voor die mensen springen wij, met ons protest, op de bres en om het feit dat we het, nog los van het geld, geen manier van doen vinden om gemeentelijke politici zo in de luren te leggen.

Overigens was Hans Tigges de enige wethouder die aanmerkingen had op de gewraakte 20 euroheffing. Koggenlands wethouder Koos Knijn applaudisseert slechts…..En ook nu wast het diezelfde Tigges die groots het boetekleed aantrok. Zijn woorden: “De 20 euro moet van tafel want zowel de jurist van de Vereniging Nederlandse Gemeenten als de hoogste jurist van de Gemeente Medemblik hebben gezegd dat de heffing juridisch niet kan.”

Enfin, een en ander houdt dus in dat wij het, als OK(é) partij, vanaf het begin bij het gelijke eind hadden.

Tenslotte….voor de criticasters onder u en diegenen die zich zorgen maken over onze integriteit, we betaalden onze maaltijd uit eigen zak…

Reacties