Met open vizier!

In het Noord-Hollands Dagblad van 2 september jl. wordt ons het ‘verwijt’ gemaakt dat wij niet integer zouden handelen. Nu moet je op sommige –ongefundeerde- reacties niet altijd willen reageren, maar in dit geval doen wij dat wel.  

De Ok(é) Partij is altijd een partij geweest die geen enkele mogelijkheid onbeproefd laat om misstanden in de samenleving aan de kaak te stellen en te trachten deze ten goede te keren. Puur omdat de burger daar beter van wordt. Tenslotte zijn het de inwoners van een gemeente die ons bestaansrecht geven. In onze ogen zijn lokale politieke organisaties er primair om zich in te zetten voor hén!

Wanneer het in zo’n geval nodig is om een discussie publiekelijk te voeren, dan doen wij dat, wanneer het nodig is om mensen individuele hulp te bieden, dan doen wij dat, wanneer het nodig is om een proefproces te overwegen, dan doen wij dat. Wij doen dat echter nimmer grensoverschrijdend voor wat betreft de wettelijke mogelijkheden. De juridische kennis binnen onze partij is groot en wij weten daardoor exact wat de toegestane mogelijkheden zijn.

Een voorbeeld van de bij de Ok(é) Partij aanwezige juridische kennis, zien we terug in het issue rond het CAW dossier. Onder druk van onze oproep aan de inwoners van Koggenland tot een proefproces, gaat het CAW HVC nu (achteraf) ineens bekijken of er wel een juridische basis bestaat voor de heffing.  Wij kunnen hen die moeite (en het geld dat daarmee is gemoeid en uiteindelijk toch wordt doorbelast naar de inwoners) besparen. Onnodig om daarvoor gemeentelijke juridische diensten voor in te schakelen en kostbare externen zoals de VNG. Dat advies CAW was gratis. Een integer lichaam kijkt vooraf of zoiets wel kan. Wij durven derhalve te stellen dat onze partij de enige in de raad van Koggenland is, die beschikt over méér dan gemiddelde juridische kennis. Kennis die wij aanwenden om u, de inwoners van Koggenland, van dienst te zijn.

Natuurlijk is het zo dat, wanneer je in sommige gevallen, de grenzen raakt, je van hen die daar huiverig voor zijn, het verwijt krijgt dat je die grenzen overschrijdt. Dát is echter iets wat u niet zult meemaken van de Ok(é) Partij.

Tenslotte: wanneer wij dergelijke maatregelen ter hand nemen, doen wij dat uitsluitend om ú, als inwoner van onze mooie gemeente, te helpen en ja, wij doen dat transparant en met open vizier!

 

Reacties