Op zaterdag 1 juli jl. werd een delegatie van de Ok(é) Fractie allerhartelijkst ontvangen door Wiek Luza, coördinator van Inloophuis Pisa. Hanneke Tinor-Centi had in dezen een dubbelrol. Enerzijds is zij fractievertegenwoordiger van Ok(é), anderzijds is zij bestuurslid van het inloophuis.

In kort bestek werd ons een goed beeld geschetst van de missie die de Stichting Inloophuis Pisa  zich ten doel heeft gesteld:

 “Gestructureerd lotgenotencontact mogelijk te maken van hen die met kanker te maken hebben, dus niet alleen de patiënten zelf maar ook hun partners, kinderen en nabestaanden.”

Daartoe hebben ze het inloophuis aan de Draafsingel 59 in Hoorn dusdanig ingericht dat er een waar huiskamergevoel is ontstaan. Het inloophuis heeft heel veel te bieden voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Zo is er bijvoorbeeld een speciale ruimte voor de kinderen (van Kindertijd) om zich terug te trekken in een beschermd holletje als ze dat willen.

Jammer genoeg blijkt dat niet alle aandacht aan die missie kan worden besteed omdat er een constante struggle for finance moet worden gevoerd. In 2014 leek zelfs het voortbestaan van de Stichting in gevaar te zijn. Onder meer dankzij een uitzending van Hart van Nederland:

https://www.ipso.nl/ipso-lidmaatschap/19-nieuwsarchief/70-hart-van-nederland-sbs-in-inloophuis-pisa

werd dat gevaar toen afgewend, maar de huidige reserves zijn flinterdun en hoewel er een tomeloze inzet is van de vele vrijwilligers, hangt dat zwaard van Damocles nog steeds boven het voortbestaan.

Dat terwijl het werk van Pisa er voor zorgt dat traumagerelateerde klachten, die voor allen die met kanker te maken krijgen op de loer liggen, vaak kunnen worden voorkomen. Zo beschouwd wordt –dankzij het inloophuis- de gemeenschap veel geld bespaard. Het aloude gezegde, de kost gaat voor de baat uit, is blijkbaar nog niet tot de verantwoordelijken doorgedrongen.

Het is eigenlijk te banaal voor woorden om te constateren dat in het kader van de strijd die Inloophuis Pisa voert, er zoiets triviaals als geld een rol moet spelen. Jammer genoeg is dat wel de realiteit en wij -als OK(é) fractie- zullen ons beraden over de mogelijkheden om een structurele subsidie voor hen mogelijk te maken. Helaas gebiedt de realiteit ons te zeggen dat we daar dan eerst een goede verkiezingsuitslag voor op de mat moeten leggen zodat de andere partijen niet om ons heen kunnen.

Bestuur en alle medewerkers van Inloophuis Pisa, dank voor jullie goede werk waar we erg van onder de indruk zijn!

(PS dat schaakbord staat)

 

 

 

 

 

 

Reacties