Hanneke Tinor-Centi

Hanneke Tinor-Centi heeft zich in april 2017 aangesloten bij de Oké Partij. Zij was al eerder actief in de gemeentelijke politiek, te weten bij GBK. Zij kon daar echter niet de benodigde motiverende aansluiting vinden. Hanneke is ervan overtuigd die wel aan te treffen bij de Oké Partij. De diverse gesprekken met fractievoorzitter Jim Mollet, hebben haar enorm geïnspireerd. Het feit dat de Oké Partij een zeer sociaal beleid voorstaat, spreekt haar vooral aan en dan met name het feit dat de partij zich veelvuldig inzet voor het individu en niet alleen luistert naar de massa.

Hanneke is zelfstandig communicatieprofessional en het is vooral haar expertise op dit gebied die zij zal inzetten voor de partij. Zij is van mening dat het teveel en te vaak voorkomt dat politieke partijen, of dat nu lokaal of landelijk is, zich voornamelijk laten horen in verkiezingstijd. Een politieke organisatie heeft naar haar mening ook buiten verkiezingstijd de plicht haar kiezers, achterban en geïnteresseerden transparant te informeren over het beleid dat de partij voorstaat en voor welke standpunten zij zich hard maakt.

Hanneke is getrouwd en woont in Obdam. Naast haar eigen bedrijf, en nu haar inzet voor de Oké Partij, is zij bestuurslid van Inloophuis Pisa in Hoorn (een inloophuis voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden) en boekrecensent.

 

Reacties