N23 DEAL!

Twee weken later maar dan heb je ook wat, Provincie en Heijmans hebben de deal waarvan  wij al eind december al mochten vernemen maar eigenlijk in de eerste twee weken van januari verwachten, eindelijk openbaar gemaakt

De werkzaamheden worden met onmiddellijke ingang hervat en de verwachte oplevering is eind 2018 precies zoals ons al in december 2016 werd gezegd.

Onze fractie is blij dat de werkzaamheden eindelijk weer worden opgepakt in weerwil van het dramatisch acterend college van GS en met name de volstrekt tekort schietende (VVD) Gedeputeerde Elizabeth Post.

Onze fractie stond al in de startblokken  om in  tegenstelling tot de Koggenlandse coalitie werkelijk iets te doen, in SPS verband, dus heel West-Friesland, stonden we allen klaar zoals ik in onderstaande mail aan een door de stop getroffen inwoner aangaf , overigens een inwoner die van plan is naar een bananenrepubliek te verhuizen, omdat de lokale politiek hem daaraan gewend schijnt te hebben  :-))

——–  bericht ———-
Van: Jim Mollet <jimmollet.raadkoggenland@gmail.com>
Datum: 19 januari 2017 om 12:07
Onderwerp: Re: Provincie Westfrisiaweg Heijmans
Aan:

Beste …….,

Leuk dat je dit opmerkt,  de rest van de raad lijkt inderdaad te slapen :-))

We gaan wat in SPS verband doen dus met de Progressieve  partijen in WF en hopen inderdaad op massale bijval, het wachten is of datgene wat ik off record heb gehoord namelijk dat Provincie en aannemer dicht bij een deal zijn,  direct doorwerken,, inderdaad gaat gebeuren.

Voor mezelf heb ik de deadline op 21 januari gezet

 

Met vriendelijke groet

Jim Mollet

 

Wat trouwens opvalt is dat ook het College van B&W blijkbaar niet zo goed op de hoogte was van wat er speelde gezien de volstrekt inadequate beantwoording van onze vragen over Geveland door de wethouder afgelopen raadsvergadering

 

Hoe dan ook we blijven de zaken met argusogen volgen en rekenen ons nog niet rijk.

 

Jammer genoeg moeten we ook constateren dat het merendeel van onze collega’s in de raad , in ieder geval de hele coalitie de afgelopen maanden de onveilige situaties  en gigantische overlast alleen maar voor kennisgeving hebben aangenomen terwijl onze inwoners in grote getale hebben aangegeven dat ze zich er ernstige zorgen over maakten .

 

Ze dronken een glas en deden een plas en deden verder niets.

Wij gaan dat glas gaan  nu samen met  onze strijdmakkers soldaat maken, we denken dat we dat verdiend hebben

Wordt vervolgd! Proost!

Reacties