Treurig!

Beste inwoners van Koggenland,

Wij als raadsleden van Oké, maar ook de andere raadsleden van de oppositie (PvdA en GBK) proberen de belangen van onze inwoners te dienen en te verdedigen.

Om deze belangen te behartigen kan je een motie indienen in de raadsvergadering.
Wij dienen regelmatig moties in, met goede onderbouwende argumenten, echter de coalitiepartijen (VVD, CDA, en met gedoogpartij Welzijn Koggenland), stemmen stelselmatig tegen onze moties. Niet omdat zij oneens zijn met de motie, maar zij gaan het gewoon niet steunen.

Wat is er afgelopen raadsvergadering gebeurd:

Wethouder Knijn die de N23 (Braken) in zijn portefeuille heeft, en de ingediende motie ondersteunde, (die o.a inhield de veiligheid van onze burgers doordat de werkzaamheden aan N23 zijn gestaakt, en er zeer onveilige situaties ontstaan zijn voor de kwetsbare weggebruikers (fietsers)), waarbij wij de wethouder een middel in handen willen geven, en de wethouder als volledige raad te steunen, zodat de wethouder een grotere druk kan gaan uitoefenen voor de veiligheid op de Braken/fietspaden/ overstek plekken van fietsers bij de Provincie.

De motie werd niet gesteund.
Coalitie partijen stemmen tegen en steunen daarmee ook de Wethouder niet.

De wethouder was teleurgesteld en wij zijn het zat met de coalitie partijen.

krant-30-11-2016
Reacties