Persbericht

logo-2                 

 

Sociaal Progressieve Samenwerking West-Friesland

 

 

 

 

West-Friesland 4 november 2016,

 

 

Een flink aantal partijen vanuit zeven West-Friese gemeenten hebben de krachten gebundeld. Daaruit is het samenwerkingsverband ‘Sociaal Progressief’ ontstaan.

 

‘Sociaal Progressief’ wil zich inzetten voor een gemeentelijk en regionaal sociaal beleid, waarin de mens centraal staat.

 

Zo op het oog lijkt het dat de deelnemende partijen in de basis zeer uiteenlopende belangen vertegenwoordigen. Zij hebben echter een zeer belangrijke gemeenschappelijke en bindende factor. Zij hebben namelijk allemaal een sociaal hart en oog voor de gevolgen die veel besluiten die gemeenten nemen hebben voor de mensen. Voor alle mensen, maar vooral voor mensen die in onze samenleving kwetsbaar zijn.

 

Het samenwerkingsverband is ontstaan uit de krachtige gemeenschappelijke gedachte dat er veel te weinig aandacht is voor kwetsbare groepen binnen onze samenleving. “Door de ingrijpende bezuinigingen die de laatste jaren vanuit Den Haag zijn opgelegd wordt de situatie voor steeds meer mensen steeds nijpender”, aldus een van de deelnemers aan het kersverse samenwerkingsverband. “Wij zijn van mening dat wij met elkaar krachtiger kunnen acteren en derhalve meer resultaat zullen behalen.”

 

Inmiddels zijn de eerste gezamenlijke bijeenkomsten achter de rug. De deelnemende partijen hebben rechtstreeks vanuit de landelijke politiek, achtergrondinformatie en input ontvangen en zijn met elkaar bezig een krachtig sociaal beleid richting de diverse gemeenten te formuleren.

 

“Het belang van een samenwerkingsverband zoals wij nu hebben gevormd, zal de komende jaren verder toenemen aangezien wij als afzonderlijke gemeenten steeds meer te maken krijgen met gemeente overschrijdende regionale regelingen, zoals Werksaam, Milieudienst West-Friesland en het Recreatieschap. De afzonderlijke gemeenteraden hebben over deze regelingen steeds minder te zeggen, en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Door onze sociale kijk op deze regelingen te bundelen houden we beter zicht op wat zich er afspeelt.“

 

 

“Daarnaast zal de nieuw in te voeren Omgevingswet lijden tot de noodzaak voor meer regionale afstemming tussen de afzonderlijke gemeenten. Een dergelijke afstemming kan in onze samenwerking een cruciale rol vervullen tot behoud van natuurwaarden en sociaal cultureel erfgoed in West-Friesland.”

 

Tijdens de reeds gevoerde overleggen bleek al snel dat er tussen de partijen een bijzonder goede chemie bestaat. Een enthousiasme in het gemeenschappelijk belang waarin men elkaar versterkt en inspireert om met nieuw elan en energie de uitdagingen van de komende jaren tegemoet te treden.

 

            Samen sociaal sterker, voor heel West-Friesland!

 

 

Lijst samenwerkende partijen:

 

SP-Hoorn

PWF-Medemblik

OK(é) partij –Koggenland

SP-Westfriesland-Oost

OP-Stede Broec

 

 

 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wim Hoogervorst.

hoogervorst.wim@gmail.com

 

Reacties