PERSBERICHT 26 JULI 2016

GIFlogoColorLarge[1] (2) 

                                                

 

DATUM: 26 juli 2016

 

De OK(é) Partij en gemeenteraadslid mevrouw Margreet Hoek maken bekend dat mevrouw Hoek om haar moverende redenen  met onmiddellijke ingang overstapt  van de GBK- naar de Ok(é)-fractie in de gemeenteraad van Koggenland.

 

Daarmede is de OK(é) fractie geworden tot derde grootste partij binnen de gemeenteraad van Koggenland.

 

De fractie stelt er prijs op te vermelden dat zij zeer verheugd is een zo sociaal bevlogen raadslid met bewezen expertise op verschillende terreinen, met name op het gebied van de WMO en huisvestingsvraagstukken, binnen haar gelederen te mogen ontvangen en kijkt met vertrouwen uit naar de toekomstige samenwerking nu mevrouw Hoek na ampele overweging  en het overwegen van meerdere alternatieven, uit sociale  overtuiging heeft besloten voor de OK(é) Partij te kiezen.

 

 

Voor meer informatie over dit Persbericht kunt u contact opnemen met

 

Jim Mollet ,

fractievoorzitter OK(é) fractie       jimmollet.raadkoggenland@gmail.com

Tel: 0229 505075 / 0645296669

 

Margreet Hoek

Raadslid                                        margreethoek.raadkoggenland@gmail.com

 

 

Reacties