Raadgevend referendum 6 april 2016(21-03-2016)

Op woensdag 6 april vindt een raadgevend referendum plaats. Dit referendum gaat over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Tijdens dit referendum kunt u aangeven of u het wel of niet eens bent met deze wet. Ook bij ons gaan de stembureaus weer open. U kunt bij de stembureaus terecht van 07:30 uur tot 21:00 uur.

Waar kunt u stemmen?

Er zijn een paar wijzigingen mbt de locaties van de diverse stembureaus;

 • De inwoners van Avenhorn worden nu opgeroepen in het gemeentehuis in De Goorn.
 • De inwoners van Obdam worden opgeroepen in het dorpshuis De Brink.
 • Voor de inwoners van Ursem is voor een nieuwe locatie gekozen: Batter.
 • Voor de inwoners van Spierdijk en Berkhout verandert er niets.

Ook maken we deze keer gebruik van een aantal mobiele stembureaus. Deze bureaus worden ingezet in Scharwoude, Oudendijk, Zuidermeer en Hensbroek. Hier gelden andere openingstijden.

 • Het mobiele bureau in Zuidermeer is geopend van 7:30 uur tot 12:00 uur, locatie in het dorpshuis.
 • Het mobiele bureau in Hensbroek is geopend van 14:00 uur tot 20:30 uur, locatie in De Oude School
 • Het mobiele bureau in Oudendijk is geopend van 7:30 uur tot 12:00 uur, locatie Kerkje Oudendijk
 • Het mobiele bureau in Scharwoude is geopend van 14:00 uur tot 20:30 uur, locatie Meerzicht.

Wie mogen er stemmen?

Bij dit referendum mag iedereen stemmen die:

 • In het bezit is van de Nederlandse nationaliteit
 • 18 jaar of ouder is
 • Niet uitgesloten is van het kiesrecht.

Wat heeft u nodig om te gaan stemmen?

U heeft uw stempas nodig. Daarnaast heeft u uw identiteitsbewijs nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit document is verplicht. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Dat houdt in dat het document in ieder geval geldig moet zijn tot 6 april 2011 of later. U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor deze verkiezing thuis een stempas waarmee u uw stem kunt uitbrengen. U ontvangt de stempas op het adres waar u op 22 februari 2016 staat ingeschreven bij de gemeente.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via e-mailburgerzaken@koggenland.nl of telefoon (0229) 54 84 00. Uitgebreide informatie over de inhoud van deze wet vindt u op www.verkiezingen2016.nl of www.kiesraad.nl.

Reacties